پدر مهسا امینی به سردار اشتری چه گفت؟

کدخبر: ۵۲۵۶۸۱
فرمانده کل نیروی انتظامی درباره گفتگویش با پدر مهسا امینی گفت: وقتی که من اظهار ناراحتی و معذرت خواهی کردم گفتن چرا شما،آانهایی که این کار را کردند باید شرمنده باشند. خواست ما پیگیری واقعیت است.
پدر مهسا امینی به سردار اشتری چه گفت؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب،  فرمانده کل نیروی انتظامی کشور در برنامه صف اول درباره ماجرای مهسا امینی گفت: در گفتگو با پدر مهسا امینی در زمان کمای مهسا امینی ایشان گله مندی خود را گفتند. تشکر می‌کنم از روحیه خوب پدر خانم مهسا امینی و برخورد منطقی که کردند. گفتم که به جهت آرامش شما می‌گویم تا این لحظه که پیگیری کردم مطئنم هیچ ضرب و جرحی صورت نگرفتم.

مهمترین اظهارات سردار اشتری درباره ماجرای مهسا امینی به شرح زیر است:

 

*با اینکه تصمیم داشتم چند روز در مرزهای زمینی با عراق بمانم اما با شنیدن این خبر برگشتم. موضوع را شخصا در تهران پیگیری کردم.

*در گفتگو با پدر مهسا امینی در زمان کمای مهسا امینی ایشان گله مندی خود را گفتند. تشکر میکنم از روحیه خوب پدر خانم امینی و برخورد منطقی که کردند. گفتم که به جهت آرامش شما می‌گویم تا این لحظه که پیگیری کردم مطئنم هیچ ضرب و جرحی صورت نگرفتم.

 *گفتند ما پزشکی داریم که می خواهیم او بیاید گفتیم که ما آن پزشک می آوریم حتی می توانیم او را جابه جا کنیم.

*وقتی که من اظهار ناراحتی و معذرت خواهی کردم گفتن چرا شما،آانهایی که این کار را کردند باید شرمنده باشند. خواست ما پیگیری واقعیت است.

*گوشی را به یکی دیگر از بستگان دادند که نگرانیش بیشتر بود و سکوت کردم که هرچه میخواهد بگوید تا تخلیه شود . بعد از حرفهای ایشان اظهار ناراحتی کردم و گفتم مراقب پدر و مادر او باشید و شماره خودم را به او دادم و در انتها اظهار لطف کردند.

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید