تصویری از کارکنان ناوگروه ۸۶ در آغوش همسران

کدخبر: ۵۷۵۱۰۵
روزنامه ارگان دولت با انتشار عکس متفاوتی از مراسم استقبال از ناوگروه ۸۶ از نقش ارزنده تجمل دوری و صبوری خانواده‌های کارکنان این ناوگروه طی ۸ ماه قدردانی کرد.
تصویری از کارکنان ناوگروه ۸۶ در آغوش همسران

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران با انتشار عکس متفاوتی از مراسم استقبال از ناوگروه ۸۶ ، از نقش ارزنده تجمل دوری و صبوری خانواده‌های کارکنان این ناوگروه طی ۸ ماه دریانوردی برای ثبت موفقیت اولین سفر به دور دنیای نیروی دریایی ارتش، قدردانی کرد.  

ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناوبندر مکران پس از ۸ ماه دریانوردی و طی بیش از ۶۵ هزار کیلومتر مسیر دریایی که با هدف طی یک دور ۳۶۰ درجه دور کره زمین بود، دیروز وارد وطن و بندرعباس شد.

ایران

تیتر یک
کارگزاری مفید