وحیدی: شهادت آیت‌اللە رئیسی نقطە جدیدی از تحولات جمهوری اسلامی را رقم زد

کدخبر: ۶۵۰۸۱۰
اقتصادنیوی: احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: شهادت آیت‌اللە رئیسی نقطە جدیدی از تحولات جمهوری اسلامی را رقم زد.
وحیدی: شهادت آیت‌اللە رئیسی نقطە جدیدی از تحولات جمهوری اسلامی را رقم زد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، احمد وحیدی امروز (۱۲خرداد) در گرامیداشت یاد شهدای خدمت کە در پیادەراە فردوسی سنندج برگزار شد، اظهار کرد:  امروز ایران عزیز ما، کردستان سرافراز ما، سنندج قهرمان ما و همە نقاط این مرز و بوم در مصیبت و عزای جمعی از شهدا و در راس آن‌ها رئیس جمهور شهید است کە اینان از جملە زبدگان خلق بودند کە در وعدە خود صادق ماندند و در عهد خود با خدا پایدار عمل کردند و دیدیم نتیجە وفاداری بە عهد خدا را.
وحیدی عنوان کرد: بزرگداشتی کە از شهدای خدمت بە عمل آمد و این شکوە و عظمت حضور مردم در گرامیداشت یاد این شهدا نشان داد کە این‌ها از جانب مردم مهر تایید وفای بە عهد را دریافت کردند و از جانب خدا هم پذیرفتە شدند.
وی ادامە داد: آن‌ها رفتند اما ماندگار شدند و نقطە جدیدی در تحولات جمهور اسلامی و این کشور بزرگ رقم خورد.
وحیدی اضافە کرد: در کشوری همچون ایران از ابتدای انقلاب تاکنون اتفاقات سنگینی رخ دادە است و هر کدام می‌توانست موثر در تاریخ این مرز و بوم باشد و امروز برگ جدیدی از این تاریخ رقم خورد و ما امروز خود را بر آستان یک تحول جدید می‌بینیم.
وی بیان کرد: این شهدا با رفتن خود آنچنان فضایی ساختند کە میلیون‌ها انسان در سراسر جهان خود را در مقابل بازبینی درونی و بازبینی سیاسی دیدند، لذا یک نوبت دیگر بیداری در پس این حادثە برای همگان اتفاق افتاد.

وزیر کشور همچنین در ادامە سخنان خود عنوان کرد: یک نوبت دیگر همە بە این حقیقت پی بردند کە حکمرانی و آرمان‌های اسلامی را از نگاە و رفتار و کنش یک شهید بزرگوار آیت‌اللە شهید رئیسی ببینند.
احمد وحیدی افزود: این اخلاق، این حکمرانی و این نگاە بە مردم و نگاە بە وظیفە موجب می‌شود کە همە مردم یکپارچە، متحد این حرکت بزرگ را ارج بنهند و در این راە حرکت کنند.
وی اظهار کرد: امروز در کردستان عزیز هستیم، همە نقاط این کشور امروز رنگ و بوی شهید آیت‌اللە رئیسی را دارد، هرجا کە می‌رویم مملوء از خاطرات این شهید است.
وحیدی اضافە کرد: شهید آیت‌اللە رئیسی توانست در همین دوران بسیار کم حکومت خود قلب‌ها را تصرف و همە در فراق ایشان بنالند.
وی اضافە کرد: حضور پرشور مردم سنندج و مردم شریف کردستان هم در استقبال خود از شهید جمهور و هم در بدرقە ایشان، نشان از وحدت حقیقی و هویتی یک ملت دارد.
وحیدی ادامە داد: ما مفتخریم در این کشور الهی چنین کسانی را داریم کە مظهر وحدت و عشق مردم می‌شوند.
وزیر کشور عنوان کرد: اینکە خداوند این چنین عشق‌هایی را در دل مردم می‌اندازد یک رمز و راز الهی است و این از دست بندە خارج است.
احمد وحیدی بیان کرد:  امروز می‌بینیم کە همە ایران یکپارچە و یکدست بە عنوان مظهر وحدت گرد هم آمدەایم و این شهدای بزرگ را بزرگ می‌داریم.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر این اتفاق نشان دهندە استحکام ساخت درونی قدرت در نظام جمهوری اسلامی است و اگر این اتفاق در هرکجای جهان اتفاق می‌افتاد کشور در یک افق تاریکی فرو می‌رفت، اما در کشور ما بە برکت استحکام ساخت درونی قدرت و بە برکت وجود رهبری عزیز و آن شالودەهای ایمانی کە امروز در بین مردم ما گستردە است، ملت با کمال استحکام از کنار این حادثە عبور کرد و می‌رود کە از این حادثە جانکاە آیندەای بسیار درخشان بسازد.
وحیدی بیان کرد: کسانی کە طمع بر این خاک و ملت دارند بدانند کە هرگز نخواهند توانست تا زمانی کە این مردم متمسک بە اسلام و خدای متعال و تحت رهبری، رهبر خردمند و فرزانە کشور است، هرگز آسیب نخواهند دید و نمی‌توانند خدشەای بر وحدت ملی ما وارد کنند و این حقیقت غربی‌ها را دچار تعجب و چە بسا شک کردە است.
وی تصریح کرد: دشمنان منتظر بودند تا در پی این حادثە ناگوار اتفاق‌ها رخ دهد و برای آن پیش‌بینی‌هایی کردە بودند، اما دیدند کە هیچ اتفاقی نیفتاد و ملت باحضور خود از این حادثە تلخ یک پیروزی بزرگ درست کرد.
وحیدی ادامە داد: ما امروز پیمان می‌بندیم کە راە شهدا را قدرتمندانە دنبال کنیم.
وی اظهار کرد: حضور ٦۰ هیئت در مراسم تشییع پیکر شهدای خدمت، جز نشان از اقتدار ملت بزرگ ایران و وحدت و یکپارچگی ملت نیست.
وزیر کشور اضافە کرد: امروز ایستادگی مڵت غزە در مقابل دشمن نشان از آن است کە ملت غزە وحدت و یکپارچگی و مقاومت را از مردم ایران یاد گرفتەاند، اینکە چگونە در برابر اتفاقات تلخ بایستند و پیروزی را برای خود رقم بزنند.
شهید بزرگوار ما در مقابل مردم خود بسیار متواضع و در مقابل مستکبران آنچنان با عظمت و قوت صحبت می‌کرد که سخنان ایشان را در مجامع بین‌المللی و سازمان ملل شنیدیم که چگونه جانانه از قرآن عظیم و با تمام وجود از مردم فلسطین دفاع کرد.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید
    صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی