اندازه شکاف دلار آزاد و سنا نصف اندازه شکاف یورو است

نمودار کاهش قیمت دلار و یورو در بازار رسمی

کدخبر: 410647
قیمت متوسط دلار متشکل از هفته دوم تا هفتم سال جدید 14 درصد افت کرد و قیمت یورو متشکل نیز حدود 10 درصد پایین آمد.

به گزارش اقتصاد نیوز، قیمت متوسط دلار متشکل از هفته دوم تا هفتم سال جدید حدود 14 درصد افت کرد و قیمت یورو متشکل در این مدت حدود 10 درصد پایین آمد. اندازه شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه سنا در هفته چهارم برای دلار حدود 3  درصد بود که در هفته اخیر به حدود 0.6 درصد کاهش یافت. اندازه این شکاف برای یورو از 4.6 درصد به 1.2 درصد رسید.

روند قیمتی دلار و یورو متشکل در شش هفته گذشته

قیمت متوسط وزنی دلار و یورو متشکل در طول شش هفته گذشته به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد. قیمت دلار متشکل از 24 هزار و 820 تومان در هفته دوم به 21 هزار و 392 تومان در هفته هفتم کاهش یافت. یعنی قیمت دلار متشکل در طول این مدت 3 هزار و 428 تومان معادل حدود 14 درصد افت کرد. قیمت یورو از 29 هزار و 14 تومان در هفته دوم به 26 هزار و 56 تومان در هفته هفتم کاهش یافت، یعنی قیمت یورو در طول این مدت 2 هزار و 958 تومان معادل حدود 10 درصد افت کرد.

حجم مبادلات دربازار متشکل

حجم عرضه دلار در بازار متشکل از هفته دوم تا پنجم سال 1400 روند افزایشی را دنبال کرد و از 10 میلیون و 563 هزار در هفته دوم به 33 میلیون و 479 هزار در هفته پنجم افزایش یافت، اما از آن پس کاهشی شد و در هفته هفتم به 15 میلیون و 687 هزار کاهش یافت. عرضه یورو رفتاری نوسانی داشت اما در طول 6 هفته اخیر، هفته آخر کمترین عرضه یورو متشکل را در بر داشت. عرضه یورو در این هفته 822 هزار و 400 بود.

روند قیمتی دلار در بازار آزاد و سامانه سنا

متوسط قیمت دلار در بازار آزاد، سامانه سنا و بازار متشکل در طول 4 هفته اخیر روند کاهشی را دنبال کرد. دلار بازار آزاد از 24 هزار و 910 تومان در هفته چهارم به 21 هزار و 726 تومان در هفته هفتم کاهش یافت. دلار سنا از 24 هزار و 185 تومان در هفته چهارم به 21 هزار و 597 تومان در هفته هفتم کاهش یافت. شکاف بین نرخ آزاد و سنا در هفته چهارم 725 تومان معادل حدود 3 درصد بود. اندازه این شکاف در هفته هفتم به 129 تومان معادل حدود 0.6 درصد کاهش یافت. بنا بر این همگرایی قیمت‌ها در بازار آزاد و سامانه سنا قابل توجه بود.

روند قیمتی یورو در بازار آزاد و سامانه سنا

متوسط قیمت یورو در بازار آزاد، سامانه سنا و بازار متشکل ارزی در طول 4 هفته اخیر به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد. قیمت یورو در سامانه سنا از 28 هزار و 425 تومان در هفته چهارم به 26 هزار و 241 تومان در هفته هفتم کاهش یافت. دلار بازار آزاد نیز از 29 هزار و 729 تومان در هفته دوم به 26 هزار و 548 تومان در هفته هفتم افت کرد. اندازه شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه سنا در هفته چهارم 1304 تومان، معادل 4.6 درصد بود. اندازه این شکاف در هفته هفتم به 307 تومان معادل حدود 1.2 درصد کاهش یافت.

 

 

  • 1 (3)
  • 2.2 (2)
  • 3 (5)
  • 4 (4)
تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما