نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰/قیمت ها همچنان برمدار کاهش

کدخبر: 418191
اقتصاد نیوز : قیمت سکه امامی امروز روند کاهش را تجربه کرد و به ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار) رسید. قیمت دلارهم پایین رفت.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت ها در بازار طلا و ارز همچنان بر مدار کاهش است.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا  با کاهش ۰.۷۶ درصدی به ۱,۸۸۰ (یک هزار و هشتصد و هشتاد ) رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت () مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۸۰ -۱۴ -۰.۷۶  15:00
۱,۸۹۴ ۲ ۰.۰۹ روز قبل
۱,۸۹۳ -۰.۰۸ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۷۳,۵۰۰ (یک میلیون و هفتاد و سه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۷۳,۵۰۰ -۸,۸۰۰ -۰.۸۱  17:08
۱,۰۸۲,۳۰۰ ۲,۵۰۰ ۰.۲۳ روز قبل
۱,۰۷۹,۸۰۰ -۶,۷۰۰ -۰.۶۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۴,۶۵۱,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۹۹۰ (بیست و سه هزار و نهصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۹۹۰ -۱۷۰ -۰.۷ 17:07
۲۴,۱۶۰ ۲۸۰ ۱.۱۵ روز قبل
۲۳,۸۸۰ -۱۰۰ -۰.۴۲ ۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۳ درصدی، از ۲۳,۳۴۴ (بیست و سه هزار و سیصد و چهل و چهار ) تومان به ۲۳,۳۷۶ (بیست و سه هزار و سیصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۳۷۶ ۳۲ ۰.۱۳ 15:10
۲۳,۳۴۴ ۳۱ ۰.۱۳ روز قبل
۲۳,۳۱۳ -۲۳ -۰.۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

قیمت یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۴۴ درصدی به ۲۹,۱۷۶ (بیست و نه هزار و یکصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۱۷۶ -۱۳۱ -۰.۴۴  15:20
۲۹,۳۰۷ ۲۱۹ ۰.۷۴ روز قبل
۲۹,۰۸۸ -۷۱ -۰.۲۵ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۲۹ تومان کاهش، ۳۳,۷۶۹ (سی و سه هزار و هفتصد و شصت و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۷۶۹ -۳۲۹ -۰.۹۸ 15:20
۳۴,۰۹۸ ۳۲۰ ۰.۹۳ روز قبل
۳۳,۷۷۸ -۱۶۰ -۰.۴۸ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

روز قبل درهم امارات (حواله)  با رشد ۰.۱ درصدی به ۶,۵۶۷ (شش هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۶۷ ۷ ۰.۱ روز قبل
۶,۵۶۰ -۲۵ -۰.۳۹ ۲ روز پیش
۶,۵۸۵ ۶۱ ۰.۹۲ ۳ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۲,۸۱۰ (دو هزار و هشتصد و ده ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۱۱۴ تومان کاهش، ۱۹,۷۷۴ (نوزده هزار و هفتصد و هفتاد و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی امروز با کاهش ۱.۱۲ درصدی، از ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۷۵,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۱.۱۲  17:07
۱۰,۷۹۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱.۰۱ روز قبل
۱۰,۶۸۵,۰۰۰ -۲۱۵,۰۰۰ -۲.۰۲ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه  ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۸۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 17:08
۵,۸۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۲.۵۷ ۲ روز پیش
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۶۶ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه با کاهش ۱.۳۱ درصدی به ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما