گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱|طلا پایین رفت، دلار ثابت ماند

کدخبر: 427879
اقتصاد نیوز : قیمت سکه امروز نسبت به دو رو پیش ثابت ماند و به ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید. طلا هم پایین رفت.

به گزارش اقتصادنیوز، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلاست و قیمت دلار و سکه هم تغییری را نسبت به دو روز پیش تجربه نکرد.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۱ (یک هزار و هشتصد و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۱ -۲.۶۰ -۰.۱۴  12:00
۱,۸۰۴ -۱۲.۱۰ -۰.۶۸ روز قبل
۱,۸۱۶ ۱۳ ۰.۷۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳۳ درصدی به ۱,۰۵۳,۴۰۰ (یک میلیون و پنجاه و سه هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۵۳,۴۰۰ -۳,۵۰۰.۰۰ -۰.۳۳  14:04
۱,۰۵۶,۹۰۰ ۱۰,۴۰۰ ۰.۹۸ ۲ روز پیش
۱,۰۴۶,۵۰۰ -۴,۶۰۰.۰۰ -۰.۴۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۰.۲۶ درصدی، از ۴,۵۸۲,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار) تومان به ۴,۵۷۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هفتاد هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

در بازار ۲ روز پیش دلار در بازار آزاد نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۳۰ تومان افزایش، ۲۴,۵۲۰ (بیست و چهار هزار و پانصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۵۲۰ ۱۳۰ ۰.۵۳ ۲ روز پیش
۲۴,۳۹۰ -۲۶۰.۰۰ -۱.۰۷ ۳ روز پیش
۲۴,۶۵۰ -۲۰.۰۰ -۰.۰۹ ۴ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۸۰۶ (بیست و هشت هزار و هشتصد و شش ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۸۰۶ ۷۰ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
۲۸,۷۳۶ -۴۶۰.۰۰ -۱.۶۱ ۳ روز پیش
۲۹,۱۹۶ ۵۹ ۰.۲ ۴ روز پیش

قیمت پوند امروز

همچنین پوند با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳۳,۵۴۰ (سی و سه هزار و پانصد و چهل ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۵۴۰ ۸۲ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
۳۳,۴۵۸ -۶۰۸.۰۰ -۱.۸۲ ۳ روز پیش
۳۴,۰۶۶ ۶۹ ۰.۲ ۴ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

قیمت درهم امارات (حواله)  با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۶,۶۸۰ (شش هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۸۰ ۲۲ ۰.۳۲ ۲ روز پیش
۶,۶۵۸ -۳۸.۰۰ -۰.۵۸ ۳ روز پیش
۶,۶۹۶ -۵۹.۰۰ -۰.۸۹ ۴ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با افزایش ۰.۳۴ درصدی، از ۲,۸۶۰ (دو هزار و هشتصد و شصت ) تومان به ۲,۸۷۰ (دو هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۹,۱۱۹ (نوزده هزار و یکصد و نوزده ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۴۳ درصدی، از ۱۰,۵۰۵,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان به ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۰.۴۳ ۲ روز پیش
۱۰,۵۰۵,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲ ۳ روز پیش
۱۰,۵۲۵,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۵ ۴ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه در بازار داخلی هم ۵,۴۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۴۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۵۴ ۲ روز پیش
۵,۴۵۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۷۴ ۳ روز پیش
۵,۴۹۰,۰۰۰ -۶۹,۰۰۰.۰۰ -۱.۲۶ ۴ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

۲ روز پیش ربع سکه  با رشد ۰.۴۲ درصدی به ۳,۴۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار ۲ روز پیش هر سکه گرمی نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۵۳,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما