گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۱| سکه گران شد، دلار ارزان

کدخبر: 442632
اقتصاد نیوز : سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۷ درصدی، از ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان به ۱۱,۸۶۵,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.قیمت دلار هم ارزان شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز و طلای امروز شاهد پیشروی قیمت سکه بود و در مقابل  قیمت طلا عقب نشست.  قیمت دلار  هم  نسبت به روز قبل ارزان شد.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا  امروز - پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۲ درصدی به ۱,۷۷۳ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و سه ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۳ -۴.۰۰ -۰.۲۲  15:00
۱,۷۷۷ ۱.۳۰ ۰.۰۷ روز قبل
۱,۷۷۶ ۱۶ ۰.۸۸ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۵۶,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و شش هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۵۶,۲۰۰ ۳,۵۰۰ ۰.۳ 17:29
۱,۱۵۲,۷۰۰ ۱۱,۸۰۰ ۱.۰۲ روز قبل
۱,۱۴۰,۹۰۰ ۸,۷۰۰ ۰.۷۶ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۴,۹۹۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و نود هزار) تومان به ۵,۰۱۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ده هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

در بازار امروز دلار در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۷۰ تومان کاهش، ۲۷,۴۵۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۴۵۰ -۷۰.۰۰ -۰.۲۶ 17:28
۲۷,۵۲۰ -۲۰.۰۰ -۰.۰۸ روز قبل
۲۷,۵۴۰ ۱۶۰ ۰.۵۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۷۹ درصدی، از ۲۶,۲۶۰ (بیست و شش هزار و دویست و شصت ) تومان به ۲۶,۴۷۱ (بیست و شش هزار و چهارصد و هفتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۴۷۱ ۲۱۱ ۰.۷۹ 17:28
۲۶,۲۶۰ ۲۹ ۰.۱۱ روز قبل
۲۶,۲۳۱ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

همچنین یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۲,۲۳۶ (سی و دو هزار و دویست و سی و شش ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۲۳۶ -۸۶.۰۰ -۰.۲۶  17:20
۳۲,۳۲۲ ۱۴۱ ۰.۴۳ روز قبل
۳۲,۱۸۱ ۷۱ ۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۳ درصدی، از ۳۷,۶۱۶ (سی و هفت هزار و ششصد و شانزده ) تومان به ۳۷,۷۳۲ (سی و هفت هزار و هفتصد و سی و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۷۳۲ ۱۱۶ ۰.۳ 17:20
۳۷,۶۱۶ ۵۱ ۰.۱۳ روز قبل
۳۷,۵۶۵ ۱۹ ۰.۰۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۵۵۰ (هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۵۰ ۴۰ ۰.۵۲ 17:28
۷,۵۱۰ ۱۰ ۰.۱۳ روز قبل
۷,۵۰۰ ۲۰ ۰.۲۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان کاهش، ۳,۱۷۰ (سه هزار و یکصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۱۶۹ تومان افزایش، ۲۱,۷۴۰ (بیست و یک هزار و هفتصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۷ درصدی، از ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان به ۱۱,۸۶۵,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۶۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۰.۳۷ 14:31
۱۱,۸۲۰,۰۰۰ -۴۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۹ روز قبل
۱۱,۸۶۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۹۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ 17:30
۵,۹۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز - پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۵۷ درصدی به ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۲,۲۰۶,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و شش هزار) تومان به ۲,۲۰۷,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هفت هزار) تومان رسید.

تیتر یک
  • قیمت سکه امامی بر خلاف قیمت طلای جهانی کاهش یافت

    اقتصادنیوز: امروز ۳ آبان ۱۴۰۰ قیمت یورو آزاد رشد کرد و به کانال ۳۲ هزار تومان وارد شد، همراه با آن حجم عرضه یورو در…

از دست ندهید
بلیط هواپیما