گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۳| پیشروی دلار و سکه

کدخبر: 443028
اقتصاد نیوز : سکه امامی، امروز به ۱۱,۸۶۷,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.قیمت دلار هم بالا رفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، در  معاملات این هفته قیمت طلا با کاهش همراه بود و در مقابل قیمت سکه و  قیمت دلار پیشروی کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا امروز - شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۱,۷۵۰ (یک هزار و هفتصد و پنجاه ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۵۰ ۳.۷۰ ۰.۲۱ 06:00
۱,۷۴۷ -۳.۴۰ -۰.۲ روز قبل
۱,۷۵۰ -۲۷.۴۰ -۱.۵۷ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز - شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۲۵ درصدی به ۱,۱۴۱,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و یک هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۱,۹۰۰ -۱۴,۳۰۰.۰۰ -۱.۲۵  17:31
۱,۱۵۶,۲۰۰ ۳,۵۰۰ ۰.۳ ۲ روز پیش
۱,۱۵۲,۷۰۰ ۱۱,۸۰۰ ۱.۰۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۷۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۴۳,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و چهل و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

همچنین دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۳۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۷,۵۴۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و چهل ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۴۰ ۹۰ ۰.۳۲ 17:29
۲۷,۴۵۰ -۷۰.۰۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
۲۷,۵۲۰ -۲۰.۰۰ -۰.۰۸ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

همچنین دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۶,۵۶۸ (بیست و شش هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۵۶۸ ۹۷ ۰.۳۶ 17:30
۲۶,۴۷۱ ۲۱۱ ۰.۷۹ ۲ روز پیش
۲۶,۲۶۰ ۲۹ ۰.۱۱ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز - شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۳۴ درصدی به ۳۲,۳۴۹ (سی و دو هزار و سیصد و چهل و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۳۴۹ ۱۱۳ ۰.۳۴ 17:20
۳۲,۲۳۶ -۸۶.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش
۳۲,۳۲۲ ۱۴۱ ۰.۴۳ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۷,۷۷۸ (سی و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۷۷۸ ۴۶ ۰.۱۲ 17:20
۳۷,۷۳۲ ۱۱۶ ۰.۳ ۲ روز پیش
۳۷,۶۱۶ ۵۱ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰ تومان کاهش، ۷,۵۴۰ (هفت هزار و پانصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۴۰ -۱۰.۰۰ -۰.۱۴ 17:29
۷,۵۵۰ ۴۰ ۰.۵۲ ۲ روز پیش
۷,۵۱۰ ۱۰ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۳,۱۱۰ (سه هزار و یکصد و ده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۹۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۷۲ تومان افزایش، ۲۱,۸۱۲ (بیست و یک هزار و هشتصد و دوازده ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

در بازار امروز سکه امامی نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰ تومان افزایش، ۱۱,۸۶۷,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۶۷,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۰۱ 11:23
۱۱,۸۶۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۰.۳۷ ۲ روز پیش
۱۱,۸۲۰,۰۰۰ -۴۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۹۰۵,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۹۰۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۸ 11:24
۵,۹۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش
۵,۹۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه  امروز - شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۵۶ درصدی به ۳,۵۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار داخلی هم ۱,۱۴۱,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و یک هزار و نهصد ) تومان قیمت خورد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما