قیمت سکه ، دلار و یورو در بازار امروز شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۹| سکه امامی ارزان شد

کدخبر: 455744
امروز قیمت سکه امامی امروز ارزان شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت سکه  و قیمت  یورو در بازار امروز در حالی ارزان شد  که قیمت دلار پیشروی کردند.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با کاهش ۰.۴۴ درصدی، از ۱۲,۴۷۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان به ۱۲,۴۱۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد و پانزده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۴۱۵,۰۰۰ -۵۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۴  17:10
۱۲,۴۷۰,۰۰۰ -۹۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۷۷ ۲ روز پیش
۱۲,۵۶۵,۰۰۰ -۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه  ۶,۴۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۴۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ 17:12
۶,۴۰۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۹۴ ۲ روز پیش
۶,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه  با کاهش ۰.۵۴ درصدی به ۳,۶۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان به ۲,۲۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و نود و پنج هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۲۸,۱۲۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و بیست ) تومان به ۲۸,۱۶۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۱۶۰ ۴۰ ۰.۱۴ 17:10
۲۸,۱۲۰ -۱۵۰.۰۰ -۰.۵۴ ۲ روز پیش
۲۸,۲۷۰ ۱۰۰ ۰.۳۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۴۴ درصدی، از ۳۱,۹۱۶ (سی و یک هزار و نهصد و شانزده ) تومان به ۳۱,۷۷۵ (سی و یک هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۷۷۵ -۱۴۱.۰۰ -۰.۴۴ 17:20
۳۱,۹۱۶ -۷۹.۰۰ -۰.۲۵ ۲ روز پیش
۳۱,۹۹۵ -۴۵.۰۰ -۰.۱۵ ۳ روز پیش

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما