گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز سکه طلا یورو ؛ امروز پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

کدخبر: 480223
اقتصادنیوز: در بازار ارز و طلا امروز قیمت طلا ، قیمت سکه و قیمت دلار بر مدار نزول قرار گرفتند.

به گزارش اقتصادنیوز  ، در بازار ارز و طلا امروز  قیمت طلا ،  قیمت سکه و  قیمت دلار  بر مدار نزول قرار گرفتند. 


در  اکو ایران ببینید؛ ​

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا  با رشد ۰.۷۷ درصدی به ۱,۹۳۵ (یک هزار و نهصد و سی و پنج ) دلار  رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۳۵ ۱۵ ۰.۷۷ 15:00
۱,۹۲۰ ۲.۱۰ ۰.۱ روز قبل
۱,۹۱۸ ۲۴ ۱.۲۶ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۰۱,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۰۱,۰۰۰ -۶,۲۰۰.۰۰ -۰.۵۱  16:15
۱,۲۰۷,۲۰۰ ۳,۹۰۰ ۰.۳۲ روز قبل
۱,۲۰۳,۳۰۰ ۱,۶۰۰ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

 هر مثقال طلا 18 عیار  امروز - پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۰۳ مارچ ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۵۵ درصدی به ۵,۱۹۸,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و نود و هشت هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

امروز دلار در بازار متشکل  امروز - پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۰۳ مارچ ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۲ درصدی به ۲۴,۴۷۹ (بیست و چهار هزار و چهارصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۴۷۹ -۶.۰۰ -۰.۰۲  16:15
۲۴,۴۸۵ -۷۸.۰۰ -۰.۳۲ روز قبل
۲۴,۵۶۳ ۳۰ ۰.۱۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۹۷۹ (بیست و هشت هزار و نهصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۹۷۹ -۱۹۴.۰۰ -۰.۶۶  15:20
۲۹,۱۷۳ -۱۸۴.۰۰ -۰.۶۴ روز قبل
۲۹,۳۵۷ -۲۳۹.۰۰ -۰.۸۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز - پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۰۳ مارچ ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۲ درصدی به ۳۴,۹۹۳ (سی و چهار هزار و نهصد و نود و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۹۹۳ ۴۳ ۰.۱۲ 15:20
۳۴,۹۵۰ -۱۹۲.۰۰ -۰.۵۵ روز قبل
۳۵,۱۴۲ -۶۷.۰۰ -۰.۲ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۱۴۰ (هفت هزار و یکصد و چهل ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۱۴۰ -۱۰.۰۰ -۰.۱۴  16:14
۷,۱۵۰ -۳۰.۰۰ -۰.۴۲ روز قبل
۷,۱۸۰ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه   امروز - پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۰۳ مارچ ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۱ درصدی به ۱,۸۱۰ (یک هزار و هشتصد و ده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۶۱ درصدی، از ۲۰,۵۹۸ (بیست هزار و پانصد و نود و هشت ) تومان به ۲۰,۷۲۶ (بیست هزار و هفتصد و بیست و شش ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۱۱,۹۸۵,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۸۵,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۵ 16:13
۱۲,۰۴۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۲۹ روز قبل
۱۲,۰۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۰۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۶,۸۶۵,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان به ۶,۸۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۵۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۱  11:26
۶,۸۶۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۱ روز قبل
۶,۸۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۴۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش ۰.۲۵ درصدی، از ۳,۸۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان به ۳,۸۷۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۷۸۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۳۴۸,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی