گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز ، طلا و یورو ؛ امروز پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

کدخبر: 488648
اقتصادنیوز: در بازار امروز قیمت طلا و قیمت سکه پایین رفت اما قیمت دلار برمدار صعود قرار گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ در بازار امروز قیمت طلا و قیمت سکه پایین رفت اما قیمت دلار برمدار صعود قرار گرفت. 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۶۸ (یک هزار و نهصد و شصت و هشت ) دلار  رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۶۸ -۱۱.۱۰ -۰.۵۶  15:00
۱,۹۷۹ ۵.۶۰ ۰.۲۸ روز قبل
۱,۹۷۴ ۲۶ ۱.۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۶۴ درصدی، از ۱,۳۱۴,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهارده هزار و ششصد ) تومان به ۱,۳۰۶,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۶,۲۰۰ -۸,۴۰۰.۰۰ -۰.۶۴  16:08
۱,۳۱۴,۶۰۰ -۷,۸۰۰.۰۰ -۰.۶ روز قبل
۱,۳۲۲,۴۰۰ ۲,۳۰۰ ۰.۱۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

همچنین هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۰.۶۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۶۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۰۳ درصدی، از ۲۴,۹۸۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشتاد ) تومان به ۲۵,۲۴۱ (بیست و پنج هزار و دویست و چهل و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۲۴۱ ۲۶۱ ۱.۰۳ 16:06
۲۴,۹۸۰ -۱۲۷.۰۰ -۰.۵۱ روز قبل
۲۵,۱۰۷ -۳۳.۰۰ -۰.۱۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۱۵۵ (سی هزار و یکصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۱۵۵ -۷۶.۰۰ -۰.۲۵ 15:20
۳۰,۲۳۱ -۳۵۴.۰۰ -۱.۱۸ روز قبل
۳۰,۵۸۵ -۹۳.۰۰ -۰.۳۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۳۶,۳۳۴ (سی و شش هزار و سیصد و سی و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۳۳۴ -۱۵.۰۰ -۰.۰۴  15:20
۳۶,۳۴۹ -۲۹۵.۰۰ -۰.۸۲ روز قبل
۳۶,۶۴۴ -۳۸.۰۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز - پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۴ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۵۳ درصدی به ۷,۵۱۰ (هفت هزار و پانصد و ده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۱۰ -۴۰.۰۰ -۰.۵۳  16:07
۷,۵۵۰ -۸۰.۰۰ -۱.۰۶ روز قبل
۷,۶۳۰ -۱۰.۰۰ -۰.۱۴ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

 لیر ترکیه امروز - پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۴ آوریل ۲۰۲۲ - به ۱,۹۲۰ (یک هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۲۲,۰۴۵ (بیست و دو هزار و چهل و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد و سی هزار) تومان به ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۱۲۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۷  16:07
۱۳,۱۳۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۶ روز قبل
۱۳,۱۹۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۹ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

 نیم سکه امروز - پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۴ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱۳ درصدی به ۷,۳۶۵,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۳۶۵,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۳ 11:21
۷,۳۷۵,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۹۵ روز قبل
۷,۴۴۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش ۰.۳۹ درصدی، از ۴,۳۰۲,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و دو هزار) تومان به ۴,۲۸۵,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۵۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی