گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز ، طلا و یورو ؛ امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

کدخبر: 490007
اقتصادنیوز: در بازار امروز قیمت دلار متشکل و قیمت سکه کاهش یافت. اما قیمت طلا افزایش را تجربه کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ در بازار امروز قیمت دلار متشکل  و  قیمت سکه کاهش یافت. اما   قیمت طلا افزایش را تجربه کرد. 


در اکو ایران بببیند؛ 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا  امروز - چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱۹ درصدی به ۱,۹۵۲ (یک هزار و نهصد و پنجاه و دو ) دلار  رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۵۲ -۳.۹۰ -۰.۱۹  15:00
۱,۹۵۶ -۳۴.۴۰ -۱.۷۶ روز قبل
۱,۹۹۰ ۱۶ ۰.۷۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۰۷,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۷,۶۰۰ ۲,۳۰۰ ۰.۱۷ 16:03
۱,۳۰۵,۳۰۰ -۹,۷۰۰.۰۰ -۰.۷۵ روز قبل
۱,۳۱۵,۰۰۰ -۴,۲۰۰.۰۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۱۵ درصدی، از ۵,۶۵۳,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار) تومان به ۵,۶۶۲,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و شصت و دو هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۱ درصدی، از ۲۵,۱۵۴ (بیست و پنج هزار و یکصد و پنجاه و چهار ) تومان به ۲۵,۱۴۹ (بیست و پنج هزار و یکصد و چهل و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۴۹ -۵.۰۰ -۰.۰۱  16:01
۲۵,۱۵۴ -۴۶.۰۰ -۰.۱۹ روز قبل
۲۵,۲۰۰ -۱۴۵.۰۰ -۰.۵۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۲۲ درصدی، از ۲۹,۷۵۵ (بیست و نه هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۲۹,۸۲۳ (بیست و نه هزار و هشتصد و بیست و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۸۲۳ ۶۸ ۰.۲۲ 15:20
۲۹,۷۵۵ -۲۲۳.۰۰ -۰.۷۵ روز قبل
۲۹,۹۷۸ -۲۹۸.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۳۶ درصدی، از ۳۵,۹۵۴ (سی و پنج هزار و نهصد و پنجاه و چهار ) تومان به ۳۵,۸۲۲ (سی و پنج هزار و هشتصد و بیست و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۸۲۲ -۱۳۲.۰۰ -۰.۳۶  15:20
۳۵,۹۵۴ -۱۹۸.۰۰ -۰.۵۶ روز قبل
۳۶,۱۵۲ -۴۳۲.۰۰ -۱.۲ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۶۱۰ (هفت هزار و ششصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۶۱۰ ۹۰ ۱.۱۸ 16:02
۷,۵۲۰ -۵۰.۰۰ -۰.۶۷ روز قبل
۷,۵۷۰ -۲۰.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز - چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۵۲ درصدی به ۱,۹۱۰ (یک هزار و نهصد و ده ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۲۱,۹۰۳ (بیست و یک هزار و نهصد و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

در بازار امروز سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست و نود هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۹۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۳ 16:01
۱۳,۳۲۰,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۹۸ روز قبل
۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۰.۶۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه  امروز - چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۷,۱۹۵,۰۰۰ (هفت میلیون و یکصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۱۹۵,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۹  16:03
۷,۲۴۵,۰۰۰ -۶۳,۰۰۰.۰۰ -۰.۸۷ روز قبل
۷,۳۰۸,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۰.۱۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز - چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۴,۲۴۴,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و چهل و چهار هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۲,۵۷۸,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی