قیمت سکه و دلار متشکل امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

کدخبر: 496793
اقتصادنیوز :در بازار امروز قیمت سکه و قیمت دلار متشکل افزایش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز ؛  در بازار امروز قیمت سکه و قیمت دلار متشکل افزایش یافت. 

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۱۴,۳۵۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار) تومان به ۱۴,۴۴۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۴۴۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۰.۶۲ 16:16
۱۴,۳۵۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۲.۱۹ روز قبل
۱۴,۰۴۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۷۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه  امروز - یکشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ می ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۲۵ درصدی به ۷,۹۹۵,۰۰۰ (هفت میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۹۹۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۲۵ 11:24
۷,۸۹۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۳ روز قبل
۷,۸۴۵,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۵ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه  امروز - یکشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ می ۲۰۲۲ - با رشد ۱ درصدی به ۴,۹۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با  ۲,۸۵۲,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار) تومان  معامله شد .

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۲۵,۴۹۷ (بیست و پنج هزار و چهارصد و نود و هفت ) تومان به ۲۵,۵۹۸ (بیست و پنج هزار و پانصد و نود و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۹۸ ۱۰۱ ۰.۳۹ 16:16
۲۵,۴۹۷ -۱۶.۰۰ -۰.۰۷ روز قبل
۲۵,۵۱۳ -۱.۰۰ -۰.۰۱ ۳ روز پیش

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی