گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ دلار ، طلا و سکه امروز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱

کدخبر: 510774
اقتصادنیوز :در بازار امروز قیمت طلا ، قیمت سکه و قیمت دلار رشد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ در بازار امروز قیمت طلا ،  قیمت سکه و  قیمت دلار   رشد کرد. 


در اکو ایران ببینید؛ 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا امروز - سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۶ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۱,۷۱۹ (یک هزار و هفتصد و نوزده )دلار  رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۱۹ ۱.۵۰ ۰.۰۸ 15:00
۱,۷۱۷ -۱۰.۰۰ -۰.۵۹ روز قبل
۱,۷۲۷ -۳.۴۰ -۰.۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱,۳۵۱,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار) تومان به ۱,۳۵۶,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۵۶,۳۰۰ ۵,۳۰۰ ۰.۳۹ 16:15
۱,۳۵۱,۰۰۰ -۵۰۰.۰۰ -۰.۰۴ روز قبل
۱,۳۵۱,۵۰۰ -۷,۱۰۰.۰۰ -۰.۵۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۳۷ درصدی، از ۵,۸۵۳,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار) تومان به ۵,۸۷۵,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۳۱,۸۵۰ (سی و یک هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به ۳۱,۸۸۰ (سی و یک هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۸۰ ۳۰ ۰.۰۹ 16:14
۳۱,۸۵۰ -۱۲۰.۰۰ -۰.۳۸ روز قبل
۳۱,۹۷۰ -۱۱۰.۰۰ -۰.۳۵ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز - سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۶ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱ درصدی به ۲۷,۶۵۶ (بیست و هفت هزار و ششصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۵۶ ۲۹ ۰.۱ 11:29
۲۷,۶۲۷ -۲۰.۰۰ -۰.۰۸ روز قبل
۲۷,۶۴۷ -۲۶.۰۰ -۰.۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۳۲,۵۸۲ (سی و دو هزار و پانصد و هشتاد و دو ) تومان به ۳۲,۵۰۷ (سی و دو هزار و پانصد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۵۰۷ -۷۵.۰۰ -۰.۲۳ 15:20
۳۲,۵۸۲ -۸۱.۰۰ -۰.۲۵ روز قبل
۳۲,۶۶۳ -۱,۱۵۵.۰۰ -۳.۵۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

امروز پوند  با کاهش ۰.۰۸ درصدی به ۳۸,۳۱۱ (سی و هشت هزار و سیصد و یازده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۳۱۱ -۳۳.۰۰ -۰.۰۸  15:20
۳۸,۳۴۴ -۱۳.۰۰ -۰.۰۴ روز قبل
۳۸,۳۵۷ ۳۰۲ ۰.۷۸ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)  امروز - سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۶ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۷ درصدی به ۸,۸۳۰ (هشت هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۸۳۰ ۶۰ ۰.۶۷ 11:42
۸,۷۷۰ -۴۰.۰۰ -۰.۴۶ روز قبل
۸,۸۱۰ -۶۰.۰۰ -۰.۶۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۲۴,۷۹۴ (بیست و چهار هزار و هفتصد و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۴,۸۵۹,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۵۹,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۰۲ 16:17
۱۴,۸۵۵,۰۰۰ -۷۱,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۸ روز قبل
۱۴,۹۲۶,۰۰۰ -۷۲,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز - سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۶ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۸,۲۲۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و بیست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۴ 16:17
۸,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۱ روز قبل
۸,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۵,۲۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۳,۰۴۵,۰۰۰ (سه میلیون و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی