قیمت طلا سکه دلار امروز سه شنبه 14 فروردین 1403 /صعود قیمت ها +جدول

کدخبر: ۶۳۷۸۴۱
اقتصادنیوز: امروز قیمت طلا و سکه امامی افزایش را تجربه کردند.
 قیمت طلا سکه دلار امروز سه شنبه 14 فروردین 1403 /صعود قیمت ها +جدول

به گزارش اقتصادنیوز، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت پوند نسبت به سه روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۲۵۲ (دو هزار و دویست و پنجاه و دو ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۲۵۲ -۹.۰۰ -۰.۳۹  11:31
۲,۲۶۱ ۲۹ ۱.۲۸ روز قبل
۲,۲۳۲ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۳۴,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۳.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۴۳۴,۰۰۰ ۱۲۴,۷۰۰ ۳.۶۳ 11:31
۳,۳۰۹,۳۰۰ ۳۶,۹۰۰ ۱.۱۱ ۳ روز پیش
۳,۲۷۲,۴۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۹۱ ۵ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۱۴,۸۷۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۳.۶۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۴۶۲ -۱۰.۰۰ -۰.۰۲ 11:31
۴۳,۴۷۲ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش
۴۳,۴۷۲ ۰.۰۰ ۰ ۵ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۶۴۸ (چهل و شش هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۵۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۶۴۸ -۲۶۲.۰۰ -۰.۵۶  11:31
۴۶,۹۱۰ -۱۲۶.۰۰ -۰.۲۷ ۳ روز پیش
۴۷,۰۳۶ -۳۲.۰۰ -۰.۰۷ ۵ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۷۸,۵۵۰ (هفتاد و هشت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۸۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۸,۵۵۰ ۶۹۳ ۰.۸۸ 11:31
۷۷,۸۵۷ ۱۲۷ ۰.۱۶ ۳ روز پیش
۷۷,۷۳۰ ۶۳۴ ۰.۸۱ ۵ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای، امروز به ۱۱,۸۳۴ (یازده هزار و هشتصد و سی و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۳۴ -۳.۰۰ -۰.۰۲  11:31
۱۱,۸۳۷ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش
۱۱,۸۳۷ ۰.۰۰ ۰ ۵ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۴۰ (یک هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۲.۸۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۴۶,۱۰۰ (چهل و شش هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۲.۱۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا، امروز به ۴۰,۶۵۰ (چهل هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۲.۰۹ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق، امروز به ۴۷ (چهل و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۲.۱۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱.۷۳ 11:31
۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۷۵ ۳ روز پیش
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۷۶ ۵ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۶۸ 11:33
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۸۵ ۵ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۲.۰۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۷,۴۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۴.۰۵ درصدی داشته است.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید