نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه 8 اردیبهشت 1403/ ریزش طلا و سکه + جدول

کدخبر: ۶۴۳۱۸۷
اقتصادنیوز:قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۴۷,۸۰۰ (سه میلیون و چهارصد و چهل و هفت هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۵ درصدی داشته است
نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه 8 اردیبهشت 1403/  ریزش طلا و سکه + جدول

به گزارش اقتصادنیوز، بازار در معاملات امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به دو روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۳۸ (دو هزار و سیصد و سی و هشت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۳۸ ۳.۰۰ ۰.۱۲ 10:03
۲,۳۳۵ ۳.۰۰ ۰.۱۲ روز قبل
۲,۳۳۲ ۵.۰۰ ۰.۲۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۴۷,۸۰۰ (سه میلیون و چهارصد و چهل و هفت هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۴۴۷,۸۰۰ -۸۶,۳۰۰.۰۰ -۲.۵ 19:04
۳,۵۳۴,۱۰۰ -۱۳,۹۰۰.۰۰ -۰.۴ ۲ روز پیش
۳,۵۴۸,۰۰۰ -۹,۲۰۰.۰۰ -۰.۲۶ ۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۱۴,۹۳۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد و سی و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

دلار مبادله ای، امروز به ۴۴,۱۹۸ (چهل و چهار هزار و یکصد و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴,۱۹۸ ۱۶۰ ۰.۳۶ 11:32
۴۴,۰۳۸ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۴,۰۳۸ ۱۴۲ ۰.۳۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

دلار در صرافی ملی، امروز به ۴۴,۱۹۸ (چهل و چهار هزار و یکصد و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در صرافی ملی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴,۱۹۸ ۱۶۰ ۰.۳۶ 11:32
۴۴,۰۳۸ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۴,۰۳۸ ۱۴۲ ۰.۳۲ ۳ روز پیش

قیمت یورو در صرافی ملی امروز

یورو در صرافی ملی، امروز به ۴۷,۲۳۲ (چهل و هفت هزار و دویست و سی و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در صرافی ملی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۲۳۲ ۱۷۲ ۰.۳۶ 11:32
۴۷,۰۶۰ ۳۲۴ ۰.۶۸ ۲ روز پیش
۴۶,۷۳۶ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۲۳۲ (چهل و هفت هزار و دویست و سی و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۲۳۲ ۱۷۲ ۰.۳۶ 11:34
۴۷,۰۶۰ -۲۸.۰۰ -۰.۰۶ ۲ روز پیش
۴۷,۰۸۸ ۳۵۲ ۰.۷۴ ۳ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای، امروز به ۱۲,۰۳۴ (دوازده هزار و سی و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۰۳۴ ۴۳ ۰.۳۵ 11:34
۱۱,۹۹۱ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش
۱۱,۹۹۱ ۳۹ ۰.۳۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۷۷,۷۵۰ (هفتاد و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۳.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۷,۷۵۰ -۲,۵۷۷.۰۰ -۳.۳۲ 11:34
۸۰,۳۲۷ ۱,۱۷۷ ۱.۴۶ ۲ روز پیش
۷۹,۱۵۰ -۲,۵۷۱.۰۰ -۳.۲۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۴۵,۵۰۰ (چهل و پنج هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۴.۱۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا، امروز به ۴۰,۶۵۰ (چهل هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۷۲ درصدی داشته است.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق، امروز به ۴۷ (چهل و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۱۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی،امروز به ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ (چهل و یک میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۱۰۰,۰۰۰ -۱,۰۵۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۵۵ 19:04
۴۲,۱۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۶ ۲ روز پیش
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۴۷ 19:04
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۸۱ ۲ روز پیش
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۷۵ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۶,۹۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۴۴ درصدی داشته است.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید
    صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی