درآمدهای شهرداری از هزینه های آن عقب افتاد

خزان به خزانه شهرداری تهران رسید

کدخبر: 380219
‌به گفته مدیران شهری تهران اداره تهران ماهیانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد این درحالی است که در نخستین ماه پاییز درآمدهای شهرداری حدود 950 میلیارد تومان بوده است .

به گزارش اقتصادنیوز ، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بود در برش عملکردی هشت ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 20 هزار و 382 میلیارد تومان اقدام کند .

طی این دوره هشت ماهه مبلغ ۱۲ هزار و 710 میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد منابع درآمدها کسب شده ۸ ماه مذکور کسری عملکرد 7 هزار 672 میلیارد تومان معادل ۳۸ درصد نسبت به بودجه مصوب است از کل درآمد ۸ ماهه مبلغ ۴ هزار و 57 میلیارد تومان  معادل ۳۲ درصد پایدار و ۶۸ درصد ناپایدار است.

در دوره شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف 18 هزار و 393 میلیارد تومان هزینه کند که طی دوره مذکور مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۵ میلیون معادل ۷۰ درصد هزینه ها در دفاتر ثبت شده که از این مبلغ ۹۴ درصد آن به صورت نقدی و ۶ درصد به صورت غیر نقدی است .شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بود درباره عملکرد دو ماهه مهر و آبان نسبت به تأمین منابع در سقف ۵ هزار  و 95میلیارد تومان  اقدام کند در این دو ماه در مجموع مبلغ ۳ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان  معادل ۶۳ درصد درآمدها کسب شده در مهر ماه مبلغ 951۵۰ میلیارد تومان معادل ۳۷ درصد درآمد کسب شده و در ماه آبان دوم  2 هزار 281  میلیارد تومان   معادل 89 درصد کسب درآمده شده است .

از کل درآمد ۲ ماه مهر ماه و آبان  ۳۵ درصد آن درآمد پایدار و ۶۵ درصد آن ناپایدار بوده است از کل درآمد مهرماه ۲۶ درصد آن درآمد پایدار و 74 درصد درآمد نپایدار و از کل درآمد آبان ۳۴ درصد درآمد پایدار و ۶۶ درصد  آن ناپایدار است .

شهرداری تهران در دو ماهه مهر ماه و آبان ماه تا سقف 4 هزار و 583 میلیارد اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ  3  هزار و 65 میلیارد تومان معادل 67 درصد مصارف خود را در این دو ماه منظور و ثبت کرده است .

در مهر ماه با اعلام مبلغ هزارو 245 میلیارد تومان معادل 54 درصد مصارف خود را ثبت کرده که ا زاین مبلغ 95 درصد به صورت پرداخت های نقدی و 5 درصد غیر نقدی است .

در آبان ماه با اعلام مبلغ هزار و 820 میلیارد تومان معادل 79 درصد از مصارفت خود را ثبت کرده  که از ایت مبلغ 70 درصد به صورت پرداخت های نقدی و 21 درصد غیر نقدی است .

در بودجه مصوب ۸ ماه ۹۸ دوازدهم سال ۹۸ مبلغ ۱۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۱۱ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان و معادل ۸۹ درصد شده و در سال 99 بودجه مصوب ۲۰ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان آن معادل ۶۲ درصد آن کسب شده است .

بنابراین کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و از ۸۹ درصد در سال ۹۸ بیش از 62 درصد در سال جاری رسید از کاهش ۲۷ درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به رکود پیش آمده در فضای کسب و کار اهتمام شهردار به کاهش عدم تعادل منابع و مصارف را  مضاعف می کند .

کسب درآمد در مهر ماه ۳۷ درصد و در آبان ماه ۸۹ درصد از کسب درآمد در مدت یک ماهه ۵۲ درصد افزایش داشته است از کل درآمد ۸ ماه ۳۲ درصد آن درآمد پایدار و ۶۸ درصد آن درآمد ناپایدار است در مدت مشابه سال گذشته از کل درآمدهای وصولی ۳۶ درصد آن پایدار و ۶۴ درصد آن ناپایدار است هرچند در آمده پایدار نسبت به دوره های قبل افزایش داشته و این نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش داشته است از کل درآمد مهرماه ۲۶ درصد آن پایدار و ۷۴ درصد آن ناپایدارند از کل درآمد آبان ماه ۳۴ درصد آن درآمد پایدار و ۶۶ درصد آن درآمد ناپایدار است در گزارش ارائه شده هزینه های ۸ ماهه ۹۴ درصد نقدی از ۲۰ درصد بودجه غیر نقد ۶ درصد تحقق یافته است . 

منبع: اقتصادنیوز
تیتر یک
پیشنهاد اقتصادنیوز
اقتصادنیوز امروز به شما پیشنهاد ویژه ای درباره حوزه های مهم خبری می دهد
از دست ندهید