کدخبر: ۱۰۲۳۹۰ لینک کوتاه

مدیرعامل انجمن رفاه پیشنهاد کرد:

معافیت بیمه ای برای اشتغال زنان سرپرست

مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی معتقد است که برای تشویق برخی نهادها به استخدام زنان سرپرست خانوار، باید برای آنها معافیت مالیاتی در نظر گرفت.

عباس اورنگ در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: به نظر می‌رسد که دولت باید در خصوص زنان سرپرست خانوار ابتدا تکلیف خود را روشن کند. بسیاری از کارشناسان در این رابطه، مسائل حمایتی را از مسائل بیمه‌ای جدا می‌کنند. مثلاً مطرح می‌کنند که دولت در طرح خود،‌ مسائل بیمه‌ای را تامین کرده و باید به مسائل حمایتی به صورت مجزا رسیدگی کرد.

او در عین حال تاکید کرد: این استدلال غلطی است و نباید میان حوزه بیمه‌ای و حمایتی تفکیک گذاشت. در چنین شرایطی، یا زنان سرپرست خانوار شرایط درآمدی و اشتغال را دارند که باید بیمه شوند یا توانایی اشتغال ندارند که در این صورت باید پوشش حمایتی شود.

به گفته اورنگ، در مورد زنانی که پتانسیل اشتغال دارند باید به صورتی رفتار شود که کارفرما تشویق به نگاه داشتن زنان سرپرست خانوار به عنوان نیروی کار شود. یعنی با برخی مشوق‌های مالیاتی مانند معافیت مالیات، کارفرما را تشویق کرد تا در نیروهای کاری خود از زنان سرپرست خانوار استفاده کنند.

به گفته او، پیش از این برخی حمایت‌هایی که از این زنان صورت می‌گرفت به دلیل برخی انگ‌هایی که زده می‌شد، آبرومند نبود. به عنوان مثال برخی از افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشتند از آوردن اسم نهاد خودداری می‌کردند و در نهایت حمایت درستی صورت نمی‌گرفت.

اورنگ تاکید کرد: بخش دیگر حمایت‌هایی که باید از زنان سرپرست خانوار صورت گیرد، مربوط به مسائل فرهنگی است. به عنوان مثال، طبق آخرین آمار 81 درصد زنان سرپرست خانوار بی‌سواد هستند. نباید فراموش کرد که هر چه سطح سواد زنان سرپرست خانوار کمتر باشد، امکان اشتغال این زنان هم کمتر می‌شود.