کدخبر: ۱۴۹۶۶۹ لینک کوتاه

برداشت ۱۵ هزار تن انگور در استان قم

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: امسال حدود ۱۵ هزار تن انواع ارقام انگور از باغات استان برداشت شده است.

مسلم ابراهیمی در این خصوص اظهار کرد: در مجموع 1463 هکتار سطح زیر کشت انگور در استان قم وجود دارد که 107 هکتار آن غیر بارور و 1356 هکتار آن بارور است. در سطح باغات استان قم، انواع ارقام انگور عسگری، مهدی خانی، یاقوتی، شاهانی، پرلت و بی‌دانه قرمز کشت‌ شده است.

وی با اشاره به اینکه میانگین بلندمدت عملکرد انگور در استان قم 10 تن در هکتار است، تصریح کرد: بر اساس کیل گیری در سال 95 در مزرعه عرب خراسانی واقع در جاده کاشان 50 تن در هکتار برداشت شده است.

ابراهیمی با اشاره به نقاط انگورخیز در استان قم افزود: بیشترین برداشت انگور در جاده کاشان، بخش جعفرآباد، خلجستان و قاهان است.

منبع: ایسنا