کدخبر: ۱۶۰۶۴۰ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

تورم تولید کننده بخش معدن همچنان منفی

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز با ۰.۹درصد کاهش، تورم منفی ۷درصدی برای این بخش ایجاد کرده است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ به عدد۱۹۷.۵رسیدکه نسبت به شاخص فصل قبل (۱۹۹.۱)، ۰.۸ درصد کاهش و شاخص فصل مشابه سال قبل(۱۹۹.۴)، ۰.۹ درصد کاهش داشته است.

به گزارش   تسنیم به نقل از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل در4 فصل منتهی به فصل پاییز سال 1395نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) 7.0- می‌باشد که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به فصل تابستان 1395(10.1-درصد)، افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی بخش "استخراج کانه های فلزی " بیشترین تاثیر را بر کاهش 0.8درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است.

     شاخص قیمت در بخش "استخراج کانه‌های فلزی" با 1.5 درصد کاهش نسبت به فصل قبل از عدد193.9 به عدد 191.1 رسید. این کاهش بیش تر تحت تاثیر کاهش 4.7 درصدی فعالیت‌ "استخراج سنگ های آهنی" به وجود آمده است.

     در فعالیت "استخراج سنگ های آهنی"، شاخص قیمت در فصل پاییز 1395 از رقم 263.3 به رقم 251.0 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 4.7 درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی "کنسانتره آهن" می باشد. تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیتها، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.