تعرفه واردت موز اعلام شد

کدخبر: 160993
وزارت جهاد کشاورزی واردات انواع میوه به کشور به جز چهار میوه از جمله موز را ممنوع کرده است و این در حالی است که این چهار میوه نیز مشمول پرداخت حقوق ورودی می‌شوند.گمرک ایران تعرفه واردات موز را بین پنج تا ۱۵ درصد اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، گمرک ایران اعلام کرده است که تعرفه واردات موز به ایران مشمول پرداخت ۱۵ درصد حقوق ورودی است. در عین حال در صورتی که واردات موز در مقابل صادرات سیب درختی باشد، واردکنندگان تنها لازم است پنج درصد حقوق ورودی پرداخت کنند.

به این ترتیب که واردات یک کیلوگرم موز در قبال صادرات یک کیلوگرم سیب درختی مشمول پرداخت عوارض پنج درصدی می‌شود.

بر اساس این گزارش، متن بخش‌نامه ابلاغی گمرک به گمرکات اجرایی به شرح زیر است:

پیرو بخش‌نامه شماره ۱۸۱۴۹۶/۹۵/۳۲۰ تاریخ ششم دی ماه ۱۳۹۵ و بخش‌نامه شماره ۲۰۳۸۵۹/۹۵/۲۰۳۱۲۵/۷۳/۳۵۹ تاریخ ششم بهمن ۱۳۹۵ به پیوست تصویر مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۸۲۵۸/ت ۵۳۹۶۸ به تاریخ ششم بهمن ۱۳۹۵ مبنی بر حذف ردیف ۸ بند ۱ مصوبه شماره ۱۳۵۰۲۳/ت ۵۳۸۸۵ تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۵ و تعیین حقوق ورودی پانزده درصد (۱۵%) برای موز ارسال می‌گردد. همچنین بنا بر بند ۳ مصوبه مورد اشاره چنانچه واردات موز در ازای صادرات سیب باشد، واردات یک کیلوگرم موز در مقابل صادرات یک کیلوگرم سیب درختی با تعرفه ۵ درصد تعیین می‌گردد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما