کدخبر: ۱۶۴۲۳۰ لینک کوتاه

تقویم انتشار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد + جدول

جدول زمانی انتشار آمارهای اقتصادی با هدف اطلاع و بهره‌مندی به موقع کارشناسان، فعالان اقتصادی، دانشجویان و عموم مردم از آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 1396 گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی بوده و بیانگر اهتمام ویژه این نهاد سیاستگذار به برنامه‌ریزی دقیق در تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی است.  

بانک مرکزی در طول چند سال گذشته،‌ ضمن بهبود کیفی آمارهای تولید شده، نسبت به انتشار به موقع و شفاف آمار و اطلاعات اقتصادی اقدام کرده است.

این بانک بر اساس انجام وظایف ذاتی و قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی و در راستای پاسخگویی به نیاز کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی و در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نسبت به اعلام تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به شرح جدول زیر اقدام می‌کند:

جدول انتشار آمار اقتصادی