کدخبر: ۱۶۴۸۰۱ لینک کوتاه

حجم نقدینگی به بیش از ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید

قدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته به ۱۲۱۱ هزار و ۹۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش فارس، طبق محاسبات بانک مرکزی این رقم نسبت به بهمن ماه سال 94 به میزان 24.1 درصد و در 11 ماهه پارسال 19.1 درصد رشد داشته است.

از مجموع کل نقدینگی سهم شبه پول از کل نقدینگی 1058 هزار و 830 میلیارد تومان، سهم پول 152 هزار و 260 میلیارد تومان است.

میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در بهمن ماه سال گذشته 32 هزار و 170 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش فارس در روند رشد نقدینگی از آبان ماه 95 کاهشی شد به طوری که از رشد 28.5 درصد در مهر به 24.1 درصد در بهمن ماه رسیده است.