کدخبر: ۱۸۰۷۲۹ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

براساس بخشنامه بانک مرکزی

تکلیف قراردادهای سپرده با نرخ سود بانکی بالاتر از ۱۵ درصد مشخص شد

با بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی اکنون این سوال برای بسیاری از سپرده گذاران مطرح است که تکلیف قرارداد سپرده هایی که در حال حاضر با نرخ بالاتر از ۱۵ درصد بسته شده اند، چه خواهد شد. با بررسی متن بخشنامه مشخص می شود که دستورالعملی در این خصوص نیز صادر شده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، براساس تکلیف بخشنامه بانک مرکزی ، نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود.

به این ترتیب نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است.

قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی (نرخ سود بالاتر از 15 درصد) به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌ لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.