کدخبر: ۱۹۰۷۶۴ لینک کوتاه

افزایش ۱۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هفت ماه ابتدایی امسال، ۶/ ۱۲ درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود. به گزارش بانک مرکزی، تاپایان مهر ماه ۹۶، به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۶/ ۳۱۳ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۹۷ هزار میلیارد تومان است که معادل ۸/ ۶۲ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌شود. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماه سال‌جاری معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد ۱۵۳ هزار و ۴۶۸ فقره تسهیلات نیز به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هفت ماه ابتدایی امسال، ۶/ ۱۲ درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود. به گزارش بانک مرکزی، تاپایان مهر ماه ۹۶، به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۶/ ۳۱۳ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۹۷ هزار میلیارد تومان است که معادل ۸/ ۶۲ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌شود. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماه سال‌جاری معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد ۱۵۳ هزار و ۴۶۸ فقره تسهیلات نیز به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.