کدخبر: ۲۰۰۹۱۴ لینک کوتاه

جدیدترین آمار از حجم نقدینگی منتشر شد

ايسنا : حجم نقدینگی در پایان آذرماه تا ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان پیش رفت.

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان به روند فزاینده خود ادامه می‌دهد. این شاخص در حدود دو سال اخیر یعنی از آذر ماه ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۶ تا ۵۲۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده و از ۹۲۵ هزار میلیارد به ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات آماری که بانک مرکزی درباره تغییرات نقدینگی منتشر کرده است، نشان می‌دهد با وجود رشد نقدینگی، از سرعت رشد آن کم شده است. رشد نقدینگی در آذرماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته ۲۲ درصد  و نسبت به اسفند ماه ۱۵.۳ درصد بوده است در حالی که درصد رشد آن در آذرماه ۱۳۹۵ به آذر ۱۳۹۴ حدود ۲۸.۱ درصد  و در آذر سال قبل نسبت به اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۶.۵ درصد بوده است.

میزان نقدینگی از پایان سال قبل که ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود تا پایان ۹ ماه اول امسال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در فاصله آبان تا آذرماه تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

از ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی ثبت شده ۱۷۳ هزارمیلیارد تومان را پول و بیش از ۱۲۷۱ هزار میلیارد تومان آن را شبه‌پول که عمده آن سپرده های بانکی است، تشکیل می‌دهد.

 درحالی روند رشد نقدینگی مورد انتقاد کارشناسان است که مسئولان بانک مرکزی رشد آن در سال جاری را مثبت ارزیابی کرده‌اند. در این زمینه مهدی‌زاده-مدیر اداره بررسی‌های و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی -رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته و نرخ رشد کمتر آن را مثبت ارزیابی کرده است.

اخیرا بانک مرکزی پیش‌فروش سکه را نیز در دستور کار قرار داده است و در کنار تاکید کارشناسان مبنی بر اقدام این بانک برای کنترل نقدینگی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز عنوان کرده است که همواره در پایان سال فشار نقدینگی وجود دارد و پیش فروش سکه می‌تواند به کنترل بیشتر آن کمک کند.