کدخبر: ۲۰۵۰۸۹ لینک کوتاه

آمار مصرف سوخت در ۲۹ اسفند سال ۹۶

ایلنا : مصرف بنزین در ۲۹ اسفند سال جاری نسبت به مدت مشاببه سال گذشته ۶.۳ درصد رشد داشته است.

 آخرین روز سال ۹۶ در سراسر کشور ۱۰۴.۴ میلیون لیتر بنزین مصرف شد که نسبت به میزان مصرف ۹۸.۲ میلیون لیتر ۲۹ اسفند سال گذشته ۶.۳ درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین مصرف نفتگاز ۶ درصد رشد مصرف داشته و از ۴۳.۳ میلیون لیتر به ۴۵.۹ میلیون لیتر رسیده است.