کدخبر: ۲۳۳۷۷۰ لینک کوتاه

حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می یابد؟

اقتصاد نیوز: مشاور سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در پی گرانی های اخیر گفت: مجلس می تواند از منابع افزایش قیمت ارز حقوق کارمندان و بازنشستگان را به دولت تکلیف کند.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، موید حسینی صدر در مصاحبه با رادیو اظهار کرد: «همواره نرخ ارزی که عده ای خاص تحت واردات دریافت کرده اند، بین 15 تا 20 درصد با قیمت ارز واقعی تفاوت داشته است.»

مشاور سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همواره با چند نرخی بودن ارز مخالف بودیم، ادامه داد: «همواره ثروت بادآورده شکل گرفته و عده ای بدون داشتن نبوغ خاص، ثروت های بادآورده دریافت کرده اند.»

حسینی صدر در خصوص چرایی نبود نظارت کافی از سوی مجلس در دوره های قبل گفت: «ما وظیفه داریم تشخیص و رای خود را بیان کنیم؛ ولی به تنهایی تصمیم گیر نیستیم؛ بلکه جمعی که نفوذ و منافع داشته اند، این مسائل را ایجاد کرده اند.»

این نماینده ادوار مجلس افزود: «امروز با قیمت های کذایی مشکلات بیشتر نمود دارد و بدلیل افزایش رقم پایه ارزی، مشکلات اقتصادی بیشتر به چشم می آید.»

حسینی صدر در پاسخ به این سوال که با شرایط کنونی که حقوق بگیران، کارگران و مردم با 40 درصد افزایش قیمت مواجه هستند چه چاره ای باید اندیشید، اظهار کرد: «دولت قصد دارد بسته های حمایتی اعم از بن خرید کالا و کنترل بازار را انجام دهد.»

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا به شرایط اقتصادی در دوران جنگ باز گشته ایم، اظهار کرد: «ما چاره ای جز این کار نداریم. باید بپذیریم در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و اگر نظارت و حمایت از مردم صورت نگیرد، ممکن است اقشار بسیاری آسیب ببینند.»

حسینی صدر ادامه داد: «از طرفی دولت و مجلس نیز باید اقدامی صورت دهند و در شرایط افزایش نرخ ارزی، ماهانه حقوق ها را ترمیم کنند و این کار در اختیارات مجلس است.»

وی افزود: «می توان از منابع افزایش قیمت ارز حقوق کارمندان و بازنشستگان را به دولت تکلیف کند.»

حسینی صدر گفت: «دولت نیز می تواند با مصوبه مجلس لایحه ای ارائه دهد و با توجه به شرایط جدید در کشور افزایش حقوق ها را اجرایی کند.»