میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید +فیلم توضیحات مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق بازنشستگان امسال 15 درصد افزایش پیدا می کند.در همسان سازی حقوق بازنشستگان، افرادی که سنواتشان کمتر از 30 سال باشد به ازای هر سال 2.5 درصد از حقوق آنها کسر می شود.