خبرهای خوش رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز

اقتصادنیوز : عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت :به دلیل شیوع کرونا و کاهش درآمد برخی محصولات و محدویت در مرزها، نقصان در عرضه نسبت به تقاضا ایجاد شد و این منجر به نوسانات کوتاه مدت شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی بازار را مدیریت می کند و در بازار حضور دارد گفت :‌با پشتیبانی کمیسیون اقتصاد و با اقداماتی که در بازار داریم، بر شرایط موجود، فائق می آییم.