ابلاغ بسته حمایتی وزارت مسکن برای مستاجران تا ۲ هفته آینده

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه گفت : برای حمایت از مستاجران نیازمند طرحی ارائه شد که ظرف دو هفته آینده در هیئت وزیران تصویب و اجرایی می‎شود.