ادعای جنجالی؛ نوجوانان زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام آنهاست+فیلم

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۲۵۰ نوجوان زیر ۱۸ سال بیش از ۵ واحد مسکونی خالی و ۸ بانک که هرکدام بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی به نام آنها است.