فیلم| زنگنه: با ارائه پالایشگاه‌ها در بورس مخالف نیستیم بلکه موافقیم

زنگنه، وزیر نفت گفت: ما مخالف ارائه پالایشگاه‌ها در بورس نیستیم، اتفاقا موافق هستیم.

وزیر نفت درباره عرضه صندوق دارادوم در بورس گفت: اول گفتن ETF بعد گفتن بلوکی عرضه کنیم، اما هرجور بخواهند ما یا آن‌ها همکاری می‌کنیم.

وزیر نفت: اختلافی بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد در این‌باره وجود ندارد؛ عده‌ای بیکار این حرف‌ها را می‌زنند و به حاشیه‌ها بال و پر می‌دهند!