فراخوان تجدید مناقصه عمومی سازمان هواشناسی کشور

کدخبر: ۶۳۳۸۷۴
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات، بروز رسانی و فعال نگه داشتن شبکه ملی رادارهای هواشناسی کشور
فراخوان تجدید مناقصه عمومی سازمان هواشناسی کشور

سازمان هواشناسی کشور در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات، بروز رسانی و فعال نگه داشتن شبکه ملی رادارهای هواشناسی کشور به شماره (2002003010000038) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ ‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌ گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌ نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی مناقصه روز دوشنبه تاریخ 1402/12/21میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1402/12/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 10:00 روز یک شنبه تاریخ 1403/1/26

زمان بازگشایی پاکت ‌ها: ساعت 9:15 روز سه شنبه تاریخ  1403/1/28

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌ گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ های الف: آدرس تهران  - میدان آزادی – خیابان معراج روبروی هلیکوپتر سازی سازمان هواشناسی کشور و تلفن --66070075

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس27313131 دفتر ثبت‌ نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

شناسه آگهی 1679058 میم الف 4739

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید