هدیه اوپک به بازار ارز ایران

کدخبر: 154701
با توافق امروز اوپک برای کاهش تولید نفت، قیمت نفت بلافاصله در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشت و بیش از هفت درصد رشد کرد. برآوردهای چند روز اخیر حاکی از آن بود که تمایل عربستان برای معاف سازی ایران از کاهش تولید، کمرنگ شده و به همین دلیل قیمت نفت رو به نزول گذاشته بود؛ اما در نشست امروز، وزرای نفت اوپک با همراهی عربستان ضمن اعطای این امتیاز به ایران توافق کردند که تولید اوپک را کاهش دهند که آثار آن بلافاصله در بازار نفت ظاهر شد.

همانطور که بازار نفت بلافاصله و قبل از اجرای تصمیم اوپک از این توافق متأثر شد( چون قیمتها در بازار تحت تأثیر انتظارات تعیین می شود و از آن جایی که کاهش تولید اوپک ، انتظارات بازار را در جهت کاهش عرضه نفت در آینده تغییر می دهد قیمت نفت رو به افزایش گذاشت) بازار ارز ایران نیز علی القاعده باید از همین فردا تحت تأثیر پیامد این تصمیم قرار بگیرد. چرا که افزایش قیمت نفت به مفهوم افزایش درآمد ارزی و به همین نسبت، تقویت توان مداخله دولت در بازار با پمپاژ بیشتر ارز است. به همین دلیل قاعدتا رشد قیمتها باید متوقف یا حداقل سرعت آن کند شود.

اما باید هشدار داد که سیاستگذاران از تحمیل نرخ های غیرواقعی به بازار خودداری کنند تا بازار نیز در مواقع درماندگی سیاستگذار، نرخهای خود را با بیرحمی به مردم تحمیل نکند. اگر سیاست تعدیل منطقی نرخ ارز با نرخ تورم در دستور کار بود نرخ ارز در طی زمانی طولانی به حول و حوش نرخی می رسید که حالا در زمان فشرده چند روزه به سوی آن قصد جهش دارد. تثبیت نرخ اسمی در دوره طولانی همزمان با تورم از یک سو باعث زجرکش شدن تولید داخلی می شود و از سوی دیگر با پروراندن نطفه جهش در دل بازار، وضعیتی شبیه آتش زیر خاکستر بر اقتصاد حاکم می کند. به گونه ای که گویی همه منتظر فرارسیدن لحظه آشفتگی هستند و چنین وضعیتی فقط با فعالیتهای سفته بازانه و غیرمولد سازگار است و باعث فعالیت بلندمدت اقتصادی نمی شود.

کانال تلگرام علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد

از دست ندهید
بلیط هواپیما