کدخبر: ۲۹۷۷۹۱ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

دولت منتظر واکنش اقتصاد باشد!

بانک مرکزى طبق قانون موظف به حفظ باطن پول کشور است یعنى اعمال سیاست هاى پولى مناسب با اهرم هاى حفظ ثبات نقدینگى براى کنترل تورم. ثبات سطح عمومى قیمت ها است که ارزش پول ملى را تضمین مى کند. آقاى دکتر همتى گفته اند از سال ١٣٥٠ تا کنون ارزش پول کشور ٣٥٠٠ برابر تنزل کرده است.

حتما در همین حدود است، اما در جهان امروز چند کشور با این حد بى نظمى پولى وجود دارد؟ و این تنزل کى متوقف مى شود؟ آیا قرار است با کسر صفر ها یک مرحله جدیدى از تنزل با صفر هاى کمتر شروع شود؟ اصل مطلب این است که تا کار کرد دولت و بانک مرکزى براى چند سال نشان ندهد که افزایش نقدینگى تحت کنترل است و از این راه اعتبار قول دولت و بانک مرکزى براى مردم باور نشود این اقدامات حفظ ظاهر نتیجه مثبتى ببار نمى آورد. در مورد اعلام ارز٤٢٠٠ گفته شد همه اقتصاد دانان دولت موافق بودند و معلوم شد چنین نبوده است. حال بد نیست عده اى از اقتصاد دانان مستقل نسبت به این تصمیم اظهار نظر کنند، تا بعدا جاى گلایه باقى نماند. 

یک نقل قول از مرحوم هویدا در بین سیاسیون  این زمانه رایج است که گفته است که من  به اقتصاددانان گوش مى دهم هر کارى را پیشنهاد کردند عکس آن را انجام مى دهم . اگر این درست باشد او چماق به بار شیشه خودش زد و عاقبتش براى درس گرفتن مناسب نیست. گفته شده که یک اقتصاد دان عضو هیات علمى اقتصاد یکى از دانشگاه ها که سال ها حقوق این رشته  را گرفته است همین نقل قول را در جلسه اى براى یک مقام اجرایى پیشنهاد  کرده بود.  

آقاى دکتر در گاهى به درستى سال ها پیش گفته بود که اقتصاد یک بازیگر منفعل مثل دروازه فوتبال نیست،  بلکه اگر شما به طرف آن شوت کردید آن هم محکم به طرف صورت شما شوت خواهد کرد.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

این مطلب برایم مفید است
53 نفر این پست را پسندیده اند