کدخبر: ۱۷۱۹۹۵ لینک کوتاه

تخصص گرایی در جذب سرباز

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت:با اقدامات صورت گرفته در زمینه بهبود شرایط محیطی و رفاهی سربازان و همچنین تغییر رفتارها و برخوردهای فرماندهان، منزلت و شأن سرباز درایران با گذشته قابل مقایسه نیست، در آینده نیزبا ادامه این نگرش، به طور قطع شرایط بهتری را خواهیم داشت.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سایت پلیس، سردار سرتیپ 'محمد جواد زاده کمند'با تاکید بر لزوم توجه به توان و استعداد جوان سرباز و پرورش افراد توانمند برای جامعه اسلامی، گفت: حفظ شأن و منزلت سربازان از رویکردهای جدی نیروهای مسلح است و در این راستا برنامه های مطلوبی دنبال می شود.

وی افزود: درخصوص ارزیابی اقدامات انجام شده برای 'خوشایند سازی خدمت سربازی' و ارتقاء بهره وری سربازان، اظهار کرد: در گذشته رویکرد نیروهای مسلح، تنها استفاده حداکثری از توان سربازان در عرصه نظم و امنیت بوده اما در سال های اخیر با تغییر روش ها، سعی داریم تا ضمن استفاده بهینه از توان و استعداد جوان سرباز، افرادی توانمندی را پرورش دهیم که برای کشور و جامعه اسلامی مفید باشند.

وی با بیان اینکه تغییر رویکردهای اخیر در اکثر یگان ها حاکم است، افزود: با اقدامات صورت گرفته در زمینه بهبود شرایط محیطی و رفاهی سربازان و همچنین تغییر رفتارها و برخوردهای فرماندهان، منزلت و شأن سرباز در نظام جمهوری اسلامی ایران با گذشته قابل مقایسه نیست، در آینده نیزبا ادامه این نگرش، به طور قطع شرایط بهتری را خواهیم داشت چراکه حفظ منزلت این قشرعزیز جامعه از رویکردهای جدی نیروهای مسلح است.

** تخصص گرایی در جذب سرباز

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به رویکرد ' تخصص گرایی' در جذب سربازان ، افزود: تلاش براین است که با توجه به ظرفیت های نیروهای مسلح و در حد امکان، سربازان متناسب با تخصص و مهارتشان به کارگیری شوند، همچنین توسعه بخش های مختلف نیروهای مسلح موجب شده تا سربازان نخبه و محقق در پژوهشکده های نیروهای مسلح نیز جذب شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقاء روحیه وانگیزه در خدمت سربازی، گفت: از آنجا که جوانان سرباز در عرصه های مختلف امنیتی و دفاعی، سازندگی نظم و امنیت و ... نقش به سزایی ایفا می کنند لذا در همین راستا تجلیل از خدمات سربازان منتج به ارتقاء انگیزه ومنزلت سرباز خواهد شد.