کدخبر: ۱۹۴۹۱۳ لینک کوتاه

پیروزی جدایی طلبان در انتخابات کاتالونیا

ایرنا: حزب شهروندان کاتالونیا همانطوری که نظرسنجی ها پیش بینی‌ آن را می‌ کردند ، پیروز انتخابات محلی کاتالونیا شد، اما مجموع کرسی استقلال طلبان به اکثریت مطلق دست یافت.

مجموع پنج میلیون و 554 هزار و 394 نفر واجد شرایط ، روز پنجشنبه به پای صندوق های رای فراخوانده شده بودند تا که ضمن تعیین اعضای پارلمان محلی ایالت، متعاقبا از طریق ائتلاف نیروها، تکلیف دولت محلی را نیز تعیین نمایند . 

مردم ایالت کاتالونیا که قاعدتا هر چهار سال یکبار باید برای تعیین اعضای پارلمان محلی (که دولت ایالت از سوی آن تشکیل می شود) پای صندوق های رای بروند در سال های اخیر نظر به بی ثباتی سیاسی این ایالت به دفعات در پای صندوق های رای حاضر شدند به شکلی که با انتخابات امروز کاتالونیا، مردم این ایالت برای سومین بار بود که طی 5 سال اخیر رای خود را به صندوق می انداختند .

در این رابطه ، میزان مشارکت مردمی ، تاریخی بوده و به 81.94 درصد رسید که شش درصد بیشتر از میزان مشارکت در سال 2015 بود .

پس از شمارش آرای انتخاباتی ، حزب شهروندان 25.35 درصد رای و 36 کرسی ، حزب دموکرات کاتالونیا 21.71 درصد رای و 34 کرسی ، حزب چپ جمهوری خواه 21.44 درصد رای و 32 کرسی ، حزب سوسیالیست 13.86 درصد رای و 17 کرسی ، کاتالونیا ان کومون 7.41 درصد رای و 8 کرسی ، ، کوپ 4.44 درصد رای و 4 کرسی و مردمی 4.22 درصد رای و 4 کرسی کسب کردند .

بر این اساس ، مجموع آرای احزاب استقلال طلب به 52 درصد و مجموع آرای احزاب غیر استقلال طلب به 48 درصد رسید .

شایان ذکر است پارلمان محلی ایالت کاتالونیا 135 کرسی دارد و اکثریت مطلق آن با کسب 68 کرسی حاصل می شود اما با نتایج کسب شده ، استقلال طلبان 70 کرسی دارند .

نتیجه این انتخابات ، اکنون منجر به تشکیل مجدد یک پارلمان با اکثریت جدایی طلب می‌ شود که به معنی ادامه بی ثباتی سال های اخیر و تنش مربوطه می باشد .

کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.

این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود. 

جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد. 

همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.

بدین ترتیب بود که ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9 مهر)، یک همه پرسی‌ را برگزار کرد که از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.

در همه پرسی مذکور که فقط استقلال طلبان در آن شرکت داشتند 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.

در جریان این همه پرسی‌ غیر قانونی ، درگیری هایی‌ بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت .