اقتصاد نیوز : آخرین جلسه تمرینی بازیکنان الهلال عربستان پیش از رویارویی با استقلال تهران در لیگ قهرمانان آسیاانجام شد.