کدخبر: ۲۱۱۴۴۸ لینک کوتاه

رابطه مرگ و گروه خونی/دانشمندان ژاپنی کشف کردند

پژوهش ها نشان می دهد که احتمال مرگ افراد با گروه خونی O در اثر زخم تقریبا دو برابر افراد دیگر است.

به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان ژاپنی از بیمارستان توکیو ضمن مطالعه ی ۹۰۱ بیمار به این نتیجه رسیده اند. نتایج این تحقیقات در مجله ی Critical Care.منتشر شده است.

در این پژوهش مشخص شده است که مرگ بیماران با صدمات شدید که باعث فوت آنها یا دوره ی نقاهت و درمان بسیار طولانی می شود، در افراد با گروه خونی اول (O) ۲۸ درصد بیشتر است. در سایر گروه های خونی این شاخص ۱۱ درصد است.

به گفته ی دکتر واتارو تاکایامی یکی از محققین در این زمینه ارتباط بین گروه خونی و خطر مرگ ناشی از صدمه بسیار کم است. اما پیشتر دانشمندان مشخص کرده اند که افرادی با گروه خونی اول بیشتر در خطر از دست دادن خون به خاطر صدمه هستند. این امر ممکن است به خاطر کمبود عامل فون ویلبراند در خون این افراد باشد.