قرائتی: دختران صبح بروند دانشگاه، پسرها عصر

اقتصادنیوز: سخنان حجت الاسلام قرائتی درباره تفکیک جنسیتی دانشگاه ها و تشبیه آن به بخش رنانه و مردانه اتوبوس را ببینید.