توضیحات مهم نوبخت درباره افزایش حقوق کارکنان دولت

اقتصادنیوز : مدتی قبل افزایش حقوق کارکنان دولت تصویب شد و حالا در آخرین خبرها، سخنگوی دولت گفته است که اعتبارات موردنیاز برای این کار تأمین و تخصیص یافته است.