کدخبر: ۲۲۴۶۰۸ لینک کوتاه

طرح تشکیل وزارتخانه های انرژی و محیط زیست روی میز کارشناسان

اقتصادنیوز: طرح تشکیل دو وزارتخانه انرژی و آب و محیط زیست که در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است در صورت تصویب نهایی بخش منابع آب وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست با یکدیگر ادغام و بخش تامین و توزیع برق وزارت نیرو نیز به وزارت نفت ملحق می شود و با نام جدید فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، چندی پیش 57 نماینده مجلس طرح تشکیل وزارتخانه های انرژی، آب و محیط زیست را تدوین کردند، طرحی که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی، بخش مدیریت منابع آب وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی زیر چتر یک وزارتخانه با نام وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت کرده و همچنین بخش تامین و توزیع برق وزارت نیرو در وزرات نفت ادغام و از ادغام این دو بخش وزارت انرژی تشکیل می شود.

این طرح 6 ماده ای، 23 خرداد ماه سال جاری در مجلس اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد، هم اکنون این طرح در نوبت بررسی این کمیسیون است، در کنار آن کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصادی، انرژی، عمران و کشاورزی نیز به عنوان کمیسیون های فرعی در حال بررسی طرح تشکیل وزارتخانه های انرژی، آب و محیط زیست هستند.

**جزییات طرح تشکیل وزارتخانه های انرژی، آب و محیط زیست

براساس ماده 1 این طرح به منظور اعمال مدیریت یکپارچه منسجم بر انرژی در اقتصاد کشور، کلیه اهداف ، ماموریت ها و وظایف مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق و سایر انرژی های غیر فسیلی از وزارت نیرو تفکیک و به وزارت نفت منتقل و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر می کند.

در تبصره یک ماده واحده این طرح نیز پیشنهاد شده است:تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در حوزه امور مربوط به برق و سایر انرژی های غیرفسیلی، برعهده وزیر یا وزارت نیرو بوده است، حسب مورد بر عهده وزیر یا وزارت انرژی قرار خواهد گرفت.

در ماده 2 این طرح آمده است: به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی در کلیه امور مربوط به آب در کشور، و تحقق همزمان استحصال و مصرف بهینه آب در شرایط زیستمحیطی پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست با کلیه اهداف، مأموریت ها و وظایف از نهاد ریاست جمهوری منتزع و به وزارت نیرو منتقل می شود و نام وزارت نیرو به وزارت آب و محیط زیست تغییر می یابد.

بر اساس ماده 3 این طرح، به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پست های سازمانی، دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و سازمان های موضوع این قانون، حسب اهداف و مأموریت های محوله، در هر یک از وزارتخانه ها و سازمان ها ، کارگروهی با مسؤولیت سازمان اداری و استخدامی کشور و عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه مربوط، تشکیل و ظرف مدت سه ماه نسبت به موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می کند.

همچنین طبق ماده 4 طرح تشکیل دو وزارتخانه انرژی و آب و محیط زیست بودجه و اعتبارات مربوط به هر یک از وزارتخانه های جدیدالتأسیس موضوع این قانون طبق بند (ب) ماده ( 24 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) مصوب 4 اسفند 1393 با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

در ماده 5 این طرح بیان شده است: ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه هایی که در اجرای این قانون تشکیل می شوند، در سقف پست های سازمانی موجود هر یک از آنها با پیشنهاد دستگاه های مربوط، به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد.

بر اساس ماده 6 این طرح، این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء خواهد بود.

**در بخش های آب، خاک و محیط زیست مدیریت یکپارچه در کشور وجود ندارد

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و یکی از امضا کنندگان طرح تشکیل دو وزارتخانه انرژی و آب و محیط زیستدرمورد علت تهیه این طرح گفت: با توجه به رشد روز افزون مصرف انرژی در شرایط کنونی و سال های آینده و لزوم ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و بهره گیری حداکثری از منابع انرژی تجدید پذیر و تولید اقتصادی و رقابت پذیر انواع حامل های انرژی و مصرف بهینه آنها و همچنین تحقق سیاست های کلی نظام در بخش انرژی و آب، طرح تشکیل وزارتخانه های انرژی، آب و محیط زیست تدوین شده است.

وی با یادآوری این که این طرح به امضای 57 نماینده رسیده است ، افزود: هم اکنون این طرح در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس است ولی هنوز بررسی آن در این کمیسیون آغاز نشده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: وزارتخانه ها باید سنخیت لازم را داشته باشند، امروز شاهد هستیم که موضوع آب و خاک و محیط زیست در بخش های جدا قرار دارند و مدیریت یکپارچه برای آنان وجود ندارد که این مشکل زاست.

ابوترابی اضافه کرد: امروز نیروگاه ها و بخش گاز اختلاف زیادی پیدا کرده اند چون نیروگاه های ما بحران های زیادی دارند از این رو لازم است که این وزارتخانه ها تشکیل شوند تا این مشکلات حل شود.

وی با بیان این که این طرح بار مالی دارد از دولت خواست که در جهت تشکیل این وزارتخانه ها همگام با مجلس باشد.

**گفت وگوهایی با رییس مجلس شده است

عباس پاپی‌زاده نماینده دزفول که از دیگر طراحان است درمورد علت تدوین این طرح تاکید کرد که به همراه جمعی از نمایندگان مجلس به این جمع بندی رسیدیم که پیشنهاد طرح تشکیل دو وزارتخانه آب، محیط زیست و منابع طبیعی و انرژی را با محوریت فرار از بحران‌ها و چالش‌های زیست محیطی، مورد پیگیری قرار دهیم.

وی ادامه داد: در این طرح پیش بینی شده تا بخش مدیریت منابع آب وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی زیر چتر یک وزراتخانه با نام وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت کرده و همچنین بخش تامین و توزیع برق وزارت نیرو در وزرات نفت ادغام شده و از ادغام این دو بخش وزارت انرژی تشکیل شود.

نماینده مردم دزفول در مجلس دهم افزود: برای این که بتوانیم نظارت سازمان محیط زیست را بر منابع آبی کشور گسترش دهیم و از طرفی منابع آبی کشور را با سیاست‌های منطقی دنبال کنیم و دیگر بخش‌ها همچون بخش برق بر موضوعی چون آب سایه نیندازد می‌کوشیم این دو بخش، در یک بخش خاص و مشخص قرار بگیرند؛ یعنی بخش آب، محیط زیست و منابع طبیعی تجمیع شده و یک وزارتخانه را تشکیل دهند و قسمت مربوط به تولید انرژی و برق به وزارت نفت منتقل شده و وزارت انرژی تشکیل شود.

پاپی زاده گفت: ما درمورد این طرح رایزنی و تبادل نظر لازم را با نمایندگان داشته‌ و نواقص آن مورد بررسی قرار داده ایم و حتی پیرامون این طرح با علی لاریجانی رییس مجلس مذاکراتی هم انجام شده است.

**طرح تشکیل وزارتخانه های انرژی، آب و محیط زیست در نوبت بررسی کمیسیونی

جلیل مختار نماینده آبادان و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم در مورد وضعیت بررسی این طرح در این کمیسیون گفت: طرح تشکیل وزارتخانه های انرژی، آب و محیط زیست در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.

وی اظهار داشت: هم اکنون شاهد هستیم که در امور مربوط به آب هر قسمت در جایی خاص پیگیری می شود، برای مثال بخشی از امور مربوط به آب در وزارت نیرو و بخشی در سازمان حفاظت محیط زیست است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: قرار است درباره کارگروه تخصصی کمیسیون اجتماعی در ابتدا این طرح را رسیدگی کند و سپس این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود.

مختار نظر خود را در مورد این طرح چنین گفت: این که برخی از شرح وظایف را به یک وزارتخانه منتقل کنیم که دید تخصصی و علمی دارد کار بسیار درستی است و با این موضوع موافقم ولی نباید بگذاریم که دستگاه ها و وزارتخانه های عریض و طویلی در کشور ایجاد شود و این موضوع را باید مدیریت کرد.