اقتصادنیوز؛ در طول تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی، این دومین بار است که مجلس، رئیس دولت را برای طرح سوال به مجلس می‌کشاند. سوالاتی با پنج محور اقتصادی که برخی این آن‌را سیاسی می‌دانند. گزارش خانه ملت از حواشی «سوال از رئیس جمهور» را ببینید.