در اجلاس بین‌المجالس جهانی صورت گرفت؛

واکنش «فاطمه حسینی» به ادعای هیئت اماراتی درباره خلیج فارس + فیلم

اقتصادنیوز؛ سیده فاطمه حسینی، نماینده مجلس و سرپرست هیات پارلمانی ایران در اجلاس IPU در واکنش به اظهارات، نماینده امارات در مجمع عمومی اجلاس بین المجالس جهانی در ژنو درباره جزایر سه گانه و خلیج فارس، گفت: حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بر جزایر غیر قابل مذاکره است و تنها نام تاریخی درست و به رسمیت شناخته شده خلیج فارس است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ به دنبال اظهارات سخیف و تکراری نماینده امارات در مجمع عمومی اجلاس بین المجالس جهانی در ژنو درباره جزایر سه گانه و خلیج فارس، سرپرست هیات پارلمانی ایران با گرفتن فرصت برای پاسخ به این اظهارات، ادعای امارات را بی مبنا، فاقد ارزش و واهی خواند.

سیده فاطمه حسینی در پاسخ به ادعای هیات پارلمانی امارات متحده عربی، در مجمع عمومی اجلاس IPU با تاکید بر حاکمیت تام جمهوری اسلامی ایران بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس اعلام کرد: هر ادعایی در این رابطه از سوی هر کشوری  بی‌مبناست.

رئیس شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند هر اقدامی که در خصوص جزایر سه گانه از سوی ایران اتخاذ شده مبتنی بر اصول حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است.  

حسینی همچنین هشدار داد که حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بر جزایر غیر قابل مذاکره است.  

سرپرست هیات پارلمانی ایران در اجلاس IPU در ادامه در پاسخ به اظهارات نماینده امارات متحده عربی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نام جعلی خلیج، اعلام کرد: تنها نام تاریخی درست و به رسمیت شناخته شده خلیج فارس است؛ موضوعی که تاریخ و اسناد تادیخی درستی آن را شهادت می دهند.

حسینی تاکید کرد: از نظر ما هر گونه استفاده ساختگی یا ناقص از نام خلیج فارس مطلقا غیر قابل قبول و غیر قانونی و فاقد ارزش سیاسی است.  

سرپرست هیات پارلمانی ایران در اجلاس بی المجالس جهانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای ضد ایرانی هیئت امارات متحده عربی  را بی مبنا، فاقد ارزش و واهی  می‌داند، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست احترام خود نسبت به همسایگان را نشان داده است.  

حسینی تاکید کرد: ما تکرار می کنیم که سیاست احترام متقابل و همسایگی خوب در میان اولویت‌های مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و مداخله کردن در امور داخلی کشورهای دیگر هرگز توسط جمهوری اسلامی ایران دنبال نمی شود.

رئیس شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی تاکید کرد: ایران توصیه می کند که امارات متحده عربی سیاست‌های دیکته شده نامفهومی را  که علیه منافع کشورهای منطقه و جهان اسلام در پیش گرفته است متوقف کند.

حسینی همچنین به هیات پارلمانی امارات توصیه کرد که به جای اظهارات بی پایه و اساس تکراری علیه جمهوری اسلامی ایران، درباره ابتکارت و ایده‌های ایران بیندیشید که در پی ایجاد امنیت، ثبات و همکاری منطقه‌ای و نیز کاهش تنش و سوءتفاهمات در منطقه است.