اقتصادنیوز: احمد امیرآبادی فراهانی عوض هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از میزان حقوق نمایندگان مجلس گفت.