کدخبر: ۲۶۴۰۹۵ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

آقای شفر، استقلال عابربانک نیست

اقتصاد نیوز: حتی اگرمدیران باشگاه استقلال به هر دلیل موفق به جذب بازیکن جدید در نیم فصل نشوند، جای هیچ گله و شکایتی از سوی وینفرد شفر باقی نیست.

به گزارش اقتصاد نیوز ، سرمربی استقلال بعد از پایان اردوی ترکیه نوشته‌ای معنی دار را روی صفحه شخصی اش منتشر کرده که نشانه هایی از نارضایتی او از وضعیت موجود است. آقای سرمربی می‌خواهد با رسانه‌ها درباره کمی‌ها وکاستی های موجود حرف بزند. او به دنبال طرح گلایه‌هایی درباره جذب نشدن بازیکن جدید است تا با این پیش زمینه فکری هواداران را آماده ناکامی‌های احتمالی یا جایگاه متوسطی که احتمالا در پایان فصل به دست خواهد آمد، کند. البته شفر از طریق رسانه‌های نزدیک به خود بارها این جمله را گفته بود و از زبانش نقل شده که با این شرایط هیچ کس منتظر نتایج مطلوب نباشد. شفر اما با این حربه ره به جایی نخواهد برد و طرح گلایه های احتمالی درباره ناکامی درجذب بازیکنان جدید جزآنکه عیارمربیگری اش را لگد مال کند، وبه اعتیارمربیگری اش خدشه وارد سازد، محصول دیگری درپی نخواهد داشت. 

نگاه بیرحمانه ای نیست اگر ادعا کنیم شفرخود یکی ازمسببان اصلی وضعیت اسفبارمالی کنونی است. چنانچه سرمربی استقلال پیش ازشروع لیگ هجدهم با اصرارهایش سران باشگاه را مجبور به جذب بازیکن بی کیفیت خارجی نمی‌کرد مشکلات امروز به حداقل می رسید وباشگاه می‌توانست درنیم فصل با دست بازتربه سراغ جذب بازیکنان خارجی برود. 

هزینه ای که برای جذب گرو نویمایرشد درواقع تمام داشته های اقتصادی وذخایردلاری باشگاه استقلال را که برآمده ازحضورملی پوشان درجام جهانی بود، برای نیم فصل دوم نیز برباد داد. پروژه ناموفق گرو ونویمایر درحقیقت یکی از تلخ ترین تجربیات مالی باشگاه استقلال درهمکاری با بازیکنان خارجی بود. شاید اگر این دو بازیکن به لحاظ فنی عملکرد مطلوبی دراستقلال داشتند هزینه های دلاری صرف شده برای آن ها چندان به چشم نمی‌آمد اما بیلان کاری آن ها به حدی نازل بود که باشگاه استقلال به دلیل اقداماتی که درجذب جذب آن ها داشت بارها مورد نقد قرارگرفته است. نقدی هایی که البته باید وینفردشفررا هم نشانه می‌گرفت اما سرمربی استقلال که خود خواسته این بازیکنان را تایید کرده بوده، پشت انتقادها پنهان ماند و بسیاری فقط مدیریت باشگاه استقلال را درجذب گرو ونویمایرمقصر دانستند که نگاه منصفانه ای به ماجرا نیست. 

شفر پیش ازلیگ هجدهم با فشارحداکثری برمدیران باشگاه استقلال آن ها را ناچارکرد تا هزینه گزافی را برای الحاجی گرو و مارکوس نویمایربپردازند. بازیکنانی که نه ازلحاظ فنی درجایگاه مناسبی قرارداشتند ونه اینکه به بازیکنان محبوبی بدل شدند. سرمربی استقلال با این کارنامه ضعیف در تایید بازیکنان خارجی اما نباید دیگرتوقعی داشته باشد که تصمیم گیران باشگاه اجازه دهد او یک تنه به دنبال خرید بازیکن جدید باشد. گرچه اوضاع مالی باشگاه استقلال آن قدرآشفته هست که جایی برای تکرارخریدهای خارجی وآن اشتباه های مهلک باقی نماند واگرامروزمی‌بینیم که باشگاه استقلال تمایلی به حضوربازیکنان خارجی ازخود نشان نمی‌دهد بزرگ ترین دلیلش حساب خالی باشگاه است. 

شفرنه تنها درماجرای جذب گرو ونویمایرکمر استقلال را شکست بلکه خود نیز با نادیده گرفتن قول وقرارهایی که دربدو ورود به باشگاه استقلال داشت، مشکلات مالی باشگاه را فزونی بخشید. حال اگر شفر با استقلال درکورس قهرمانی لیگ هجدهم قرارداشت می‌شد این هزینه ها را توجیه کرد اما شفرفصل هجدهم را بسیارنا امید کننده آغازکرد و درجایگاه پنجمی به تعطیلات نیم فصل رفته و جام حذفی را هم از دست داده است. 

تصورمی‌شد آن مردی که یک روزقبل ازفینال جام حذفی فصل قبل مقابل خونه به خونه بابل با کلی خواهش و تمنا قراردادش را با ارقام جدید تمدید کرد تیم متفاوت تری را ولو با ازدست دادن برخی ستاره ها راهی لیگ هجدهم کند. مربی ای که ابتدا با مدیران سابق باشگاه استقلال روی دستمزد ۶۰۰ هزاردلاری برای فصل هجدهم توافق می‌کند، امضاء می دهد وبعد با کسب نتایج خوب که البته بخشی ازآن حاصل حضورستاره های همچون تیام، جبارف و امید ابراهیمی بود، راضی نمی‌شود با رقمی کمتر از ۸۵۰ هزاردلار با استقلال قرارداد ببندد وزیرتعهدش می‌زند حتما باید امروز پاسخگوی آنچه براوضاع فنی ومالی استقلال گذشته باشد اما شفر هرگزپاسخگو نبوده است. 

درعین حال آقای سرمربی باشگاه استقلال را مجبورکرد تا برای پسرش ساشا شفر درازای هیچ کارمثبتی دستمزد ۱۵۰ هزاردلاری را لحاظ کند. این درخواست نیزبارمالی کمی روی دوش استقلال نگذاشت و حالا حتما فرهاد مجیدی با آن همه سابقه و محبوبیت دراستقلال حق دارد که ازمدیران باشگاه دستمزد 2میلیاردی طلب کند که البته چنین هم نکرده است. 

گرچه پیش ازفصل هجدهم انتظار آن چنانی ازاو نبود و آن روزها را به حساب آشنایی اش با فوتبال ایران گذاشتند که البته این هم دردنیای امروزکه ارتباطات بسیارنزدیک و شانه به شانه شده بیشتربه یک تعارف می‌ماند تا حقیقت. اما انتظاربود که سرمربی استقلال لیگ هجدهم را با صرب آهنگی محکم تر آغازکند که با خریدهای اشتباه چنین نکرد وحالا نیز با گاردی گلایه آمیزچشم به نیم فصل دوم دوخته است و قصد دارد درنشست خبری که احتمالا برگزارهم نخواهد شد، گلایه هایش ازوضعیت موجود را بیان کند.

ستقلال امروزکه نمی‌تواند حقوق بازیکنانش را بپردازد، استقلال امروز که اردوی قطررا لغو می‌کند و راهی ترکیه می‌شود، نتیجه رفتارهای وینفرد شفر هم هست و هرگزنباید سهم او ازاتفاقات امروزرا نادیده گرفت.