اقتصادنیوز : نفربرهای نیروی زمینی ارتش به منظور کمک رسانی و مقابله با وقوع سیلاب احتمالی در سطح کرمانشاه و سایر شهرستان‌ها وارد شهر شده و در مناطق تعریف شده مستقر شدند.