اقتصاد نیوز: شرکت بی ام و با ساخت این ویدئو تبلیغاتی با کنایه به مدیرعامل بنز می گوید «بعد از بازنشستگی می توانی سوار ب‌ام‌و i8 شوی»