خبر مهم عراقچی؛ روند کاهش تعهدات ایران ممکن است به خروج از برجام منتهی شود +فیلم

اقتصادنیوز: عراقچی در نشست خبری: روند کاهش تعهدات ایران در راستای حفظ برجام است و ممکن است این روند به خاتمه حضور ما در برجام منتهی شود.